DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 366 —


Zakonski čl. XIX. od godine 1898. o državnoj
upravi obćinskih šuma i t. d. u Ugarskoj.


Akoprem je već u «Sumarskom listu« od o. g. u stupcu
»različite viesti i sitnice« oglasilo uredničtvo ovaj velevažni zakonski
članak za Ugarsku i spomenulo poglavja ovog zak.
članka, to želim, da cienjene čitaoce nešto potanje upozorim na
ovaj vrlo važni zakon, koga je lanjske godine kr. ugarsko
ministarstvo za zemljotežtvo stvorilo. Navesti ču što krade, u koliko
mi to nevjesto pero dozvoli, sadržaj zakona uz neka razjašnjenja.


I. Odsjek. 0 državnoj upravi suma.
I. Glava. Obćenite ustanove, gdje se nabraja i
razlaže, koji šumovlastnici podpadaju pod taj zakon, a to su:
velike i male obćine, imovne obdine bivše Vojne Krajine, udruženi
šumski posjedi bivših urbarijalista^ vlastničtva municipiji,,
gradovi sa mTinicipijalnim pravom, crkvene udruge, šume javnih
ili privatnih zaklada, fideikomisne šume i šume udruga te dioničarskih
družtava.
II. Glava govori o organih državne uprave.
Odtuda saznajemo, da de agenđe, koje spadaju na državnu
upravu, voditi kr. ug. drž. šumski uredi i po potrebi njima
podredjene kr. ug. kotarske šumske uprave.
U naslovu uzeta je oznaka »državni« za razliku od kr. ug.
šum. ureda, kojim je povjerena uprava državnih šuma. Po
osnovi biti če takovih ureda do 42 sa strukovno naobraženimi
činovnici, njih 270 do 280 na broju.


III. Glava govori o djelokrugu kr. ug. drž. šumara,
koji imadu dvostruke agende da vrše: koje bezuvjetno
mora da vrši strukovnjak; i administrativne agende. O tom
govore §. 11. i 12. Prve agende odnose se na izključivo šumarsko
zanimanje; ovamo ne spadaju n. pr. izradba drva,
transport, rukovodstvo s drvi i s novcem. U drugi administrativni
djelokrug, koga opredjeljuje ministarstvo za poljodjelstvo.