DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 364 —


mjesta poznaju tragovi od divokoza. Trubljenje na pušćanu


ciev sabralo nas je na okup, gdje smo radi blize noći odlučili


odustati od pogona, i odgoditi ga na ranu zoru.


U zatišju pod jelom na podnožju jednog obronka, izabrali
smo konačište. U kratko vrieme pod suhovrhom jelom -plamsala
je velika vatra naložena od suliaraka. Preobuveni u domaću
pripravnu snknenu obuću, koja je najprikladnija za studen
i nepogode vremena u ovih krajevili, hvatali smo razkriljenih
ruku vrućinu oko vatre, izmjenice namičuć joj i ozebla ledja.
Nešto umor od hoda, a nešto preseljeni pršut, uciniše veliku
žedju, koju jedva ugasi bevanda (smjesa od vina i vode). Noćne
ure učiniše se triput duljima od sprovedenih pod krovom;
težko smo ih izćekivali u pričanju o zgoda preživjelih u lovu,
zasoljenih sa gdjekojom mastnijom doskočicom. U cik zore ostavimo
naše noćište. Dva brakirca pomješane istrijanske i bosanske
pasmine, povede Pave tragom jučerašnjim, a Mileta sa
mnom krene u pravcu najvećih litica, jer od svakuda pognate
divokoze tamo da najradje dodju.


Jaka bura, što nas je u noći poštedila, ljuto se u zoru
razmahala. Nakon kratkog vremena, čuo sam štek pasa, kojeg
je vjetar prekidao. Radostno se preznem i mirno stojeć napnem
uši, da naslutim pravac progona. Osjetim po štektanju, da se
divljač ne kreće, jer je isti glas istim pravcem dolazio. Pošaljem
Miletu k naumljenom mjestu, a sam krenem pravcem
štektanja veruć se kroz vrletne stiene.


Ružni su to prečaci, prava vratolomija, koju čovjek može
puzajuć se prevaliti jedino pod dojmom velike strasti. Na
ovećem kamenu stanem i čujem neprekidno štektanje, u guduri.
Bacim pogled tamo, ali ne segnu, kud sam namjerio, već se
obustavi na šiljku ne daleke litice, koju je završio krasan jarac
u divnom vilenom stavu. Kao saliven stajao je nepomično u
prvom trenu pognute malko glave, oholo uvinuta vrata napram
guduri, odakle je dopiralo štektanje. Nikada nisam, a valjda i
neću doživiti sladjeg užitka u lovu, nego li je bio taj ne zaboravni,
radostni trenutak.