DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 363 —


»Daj nam Bože sretan uspjeh« završim brižno. Nastade tišina,
koju je prekidao lagani korak napram mom stanu od pozvanika
znojna čela, koje su često brisali i duboko odisali. Dok
su se pridošlice, puštajuć guste dimove iz lula perušićkinja,
odmarali sa mnom u razgovoru pred kućnim vratima, dotle je
moj čestiti stanodavac Periša Anie sa svojom vriednom gospodaricom
priredio toplu večeru. Ugodni doglas revne domaćice
»paprikaš je na stolu« privuče nas pod krov za prostrti
stol. Tečno jelo i kriepki dalmatinac pobudi živahni razgovor
u sabranom družtvaucu. Daleki puti i težki konaci u naumljenom
podhvatu, sklonuše nas prije desete na sladki počinak. Iza
treće u jutro prene nas naglo žestoki zvrk navinute budilice.
Oko četvrte, spremni živežom, stupali smo lagašuo nad Krasnom
uz strme jezerske strane. Iza kratkog odmora na prostranili
jezerskih košanica, nastavili smo naporni put vrletnim nogostopom
izpod Velikog Rainca spram »Hajdučkih kukova« na
»Lubenovačka vrata«. Svladao nas trud, stiglo podne. Na položitoj
litici posjedamo u okrug, pa iz torbe, koju smo u sredinu
smjestili, započmemo vaditi ledene komadiće izrezane šunke
i pohlepno odpravljati u griešno tielo, a kadkada i zaliti rujnom
kapljicom. Tiho i mirno svrši se obrok, a izpod nosa zakadi
dim. Kako je naša litica povisoko ležala, to smo u sveudiljnom
miru promatrali okolni predjel. Osebujno kano plaho neko
čuvstvo obuzme čovjeka, kad motri u toj timor planini nagusto
stršeće, zašiljene i vrletne glavice, gdjegdje grmom obrasle, na
vrhu redovito gole, dočim podnožje im pokriva nešto gušći
obrast izmjesane, na oko zakržljale, bjelo i crnogorice. »U zapadnoj
zimi«, upadne Mileta »ovuda se roje divlje koze, pribiruć
po ovim glavicami. Do naše mete, imade još debele dvie
ure gorjeg puta, red se zato požuriti«. Iza kratkog još odmora
krenuli smo slabim nogostupom u nejednakom koraku na južni
kraj Hajdučkog kuka u srez Razkriž-Stirovača. O popasnoj
dobi stigli smo na mjesto, gdje smo urekli lovom započeti.


Posije kratke stanke razišli smo se malko i u kratko
vrieme polag dogovorena hopkanja razabrali smo, da se na više