DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 361 —


podje onom ugladjenom stazom, kojom su išle u šumarstvu
napredne zemlje prije jednoga stoljeća.
To ćemo učiniti u produženju.
N. 0. Ličanin.


Crtica iz lova na divokoze.


Ugodno čustvujem, kad se sjetim mlade dobe i pomislim
na drevnog starca, a vjernog druga u lovu od mog pokojnog
djeda. Vriedni starina često mi je opisivao polučene uspjehe u
tom sportu iz one dobe, kad još nije bilo strogih lovnih ustanova,
i kad je kršno velebitno stienje oživljavala obilna množina
plemenite divljači, kao i grabežljive zvjeradi. Daroviti pripoviedač
od naravi, umio je razgovietnim ličkim dialektom
sladke hrvaštine živo mi predočiti prerazličite zgode i nezgode,
što ih je preživio u velebitskoj gorovitoj prašumi, pretražujud
obitavališta i legla divljači. Mili starac najviše bi me razdragao,
kad mi je pričao o težkom lovu na divlje koze. Na naivna
pitanja mlada i neizkusna, koji sam tek započeo vježbati
se u porabi puške, uzeo bi me starac u naručaj i osmiehom
na licu znao bi mi prstom pokazati pojedine gole velebitske
glavice, gdje živu divlje koze. I sad mi je živo u pameti, što
mi jednom u ovakovom razgovoru reče: »Jerkiću, milo moje
dite, četveronožce se puze kroz prolaze u onoj vrleti, što vode
na čekalicu, kudaj divlje koze idju. I koji se nezna stanje prihvatiti,
a trevi slabe žice^ zasvisti mu se, ulomi vrat i štrljajuć
se niz onaj grič razletio bi se u komadiće, i ostao na veselje
po onih škrapa orlu ili crvu. Nikada se više za nj nebi znalo«.


Od te dobe začela je u meni iskra lovačke strasti i uviek
me mučila pohlepa, hoću li se ikada moći uspeti na te visoke
glavice, da barem vidim na vlastite oči obličje terena, u kom
prebiva ta plaha divljač. Ljubav s pram prirode i udobni užitak
slobodne kretnje u njoj, za rana su me sklonili, da prigrlim
zelenu granu, da se posvetim dušom i tielom šumarskoj struci.
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 362 —


Hvala providnosti Svevišnjega, koja me je uviek kriepila, polučio
sam željko očekivani cilj, svladao sam težke, ali tim
sladje zaprieke, što uvjetuju sposobnosti šumara. Rodjen pod
planinama, osjetio sam posebno i vanredno dražestno čuvstvo
reć bi neke višje blažene moći, sto mi je božica »Fortuna«
pripomogla izboru najvedeg zadovoljstva, da razvijam djelatnost
stečene nauke u zaboravnom od svieta kraju, a ubavnom području
otočke imovne obdine. Pridieljen šumariji krasanskoj,
pozdravio sam zanosnim uzhitom Krasno, svoje selo, pod divotnim
velebitskim bujno obraslim vrhuncem Raincem, kojeg
zavidni čar prirodne ljepote uzveličava sjajna čelava glava, goli
kameni šiljak. Odaljen od svieta i razkošna života, što razpiruje
moderne ljudske slaboće, posvetio sam sve slobodno vrieme


t.
ZV. visokom lovu.
Velika stečevina u stručnom napredku, otvorenje šumarske
akademije i smještenje našeg muzeja u zgradi radinog šumarskog
družtva, pobudilo mi je čvrstu odluku, da izrabim
zgodni položaj i pripomognem popunjenju tek osnovanog
muzeja.
Odlučno nastojanje nagradio mi je polučeni uspjeh. Odaslane
kože medvjedice i od njezina dva mališa, osokoliše me
na dalnji naporniji podhvat.
Dva hrabra pomagača, dva lagašna kosinjanina Mileta
Stakid i Pave Delač, koji no su upriličili karmine (podušje)
medvjedici, prispješe na poruku u predvečerje krasnog vedrog
dana 13. ožujka u času, kad je sjajno sunce tonulo z ^ visokim
Raincem, a njegovi zlatni traci obasjavali južni obronak Bila,
gdje visoko nad selom leže osamljena i nabožnim hodočastnikom
od starine znana crkvica majke božje od Krasna. Pod svojim
stanom, dived se ovoj veličajnoj ljepoti prirode, opazim, gdje
hrle znojna čela, vesela lica i vatrena pogleda brzi došljaci,
koji me na daleko osmjehom pozdravljaše: Podjem im u susret
i poviknem »zdravo došb junaci slavni!« Odkrite glave odazvaše
se došljaci »Bog vam dao dobra zdravlja! Nikada pomisliti
ljepše
ore«, nastavi Mileta. »Odprhnuti demo sutra na
ornje planine, kao angjeli, kad u raj lete«, pridoda Pave.
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 363 —


»Daj nam Bože sretan uspjeh« završim brižno. Nastade tišina,
koju je prekidao lagani korak napram mom stanu od pozvanika
znojna čela, koje su često brisali i duboko odisali. Dok
su se pridošlice, puštajuć guste dimove iz lula perušićkinja,
odmarali sa mnom u razgovoru pred kućnim vratima, dotle je
moj čestiti stanodavac Periša Anie sa svojom vriednom gospodaricom
priredio toplu večeru. Ugodni doglas revne domaćice
»paprikaš je na stolu« privuče nas pod krov za prostrti
stol. Tečno jelo i kriepki dalmatinac pobudi živahni razgovor
u sabranom družtvaucu. Daleki puti i težki konaci u naumljenom
podhvatu, sklonuše nas prije desete na sladki počinak. Iza
treće u jutro prene nas naglo žestoki zvrk navinute budilice.
Oko četvrte, spremni živežom, stupali smo lagašuo nad Krasnom
uz strme jezerske strane. Iza kratkog odmora na prostranili
jezerskih košanica, nastavili smo naporni put vrletnim nogostopom
izpod Velikog Rainca spram »Hajdučkih kukova« na
»Lubenovačka vrata«. Svladao nas trud, stiglo podne. Na položitoj
litici posjedamo u okrug, pa iz torbe, koju smo u sredinu
smjestili, započmemo vaditi ledene komadiće izrezane šunke
i pohlepno odpravljati u griešno tielo, a kadkada i zaliti rujnom
kapljicom. Tiho i mirno svrši se obrok, a izpod nosa zakadi
dim. Kako je naša litica povisoko ležala, to smo u sveudiljnom
miru promatrali okolni predjel. Osebujno kano plaho neko
čuvstvo obuzme čovjeka, kad motri u toj timor planini nagusto
stršeće, zašiljene i vrletne glavice, gdjegdje grmom obrasle, na
vrhu redovito gole, dočim podnožje im pokriva nešto gušći
obrast izmjesane, na oko zakržljale, bjelo i crnogorice. »U zapadnoj
zimi«, upadne Mileta »ovuda se roje divlje koze, pribiruć
po ovim glavicami. Do naše mete, imade još debele dvie
ure gorjeg puta, red se zato požuriti«. Iza kratkog još odmora
krenuli smo slabim nogostupom u nejednakom koraku na južni
kraj Hajdučkog kuka u srez Razkriž-Stirovača. O popasnoj
dobi stigli smo na mjesto, gdje smo urekli lovom započeti.


Posije kratke stanke razišli smo se malko i u kratko
vrieme polag dogovorena hopkanja razabrali smo, da se na više
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 364 —


mjesta poznaju tragovi od divokoza. Trubljenje na pušćanu


ciev sabralo nas je na okup, gdje smo radi blize noći odlučili


odustati od pogona, i odgoditi ga na ranu zoru.


U zatišju pod jelom na podnožju jednog obronka, izabrali
smo konačište. U kratko vrieme pod suhovrhom jelom -plamsala
je velika vatra naložena od suliaraka. Preobuveni u domaću
pripravnu snknenu obuću, koja je najprikladnija za studen
i nepogode vremena u ovih krajevili, hvatali smo razkriljenih
ruku vrućinu oko vatre, izmjenice namičuć joj i ozebla ledja.
Nešto umor od hoda, a nešto preseljeni pršut, uciniše veliku
žedju, koju jedva ugasi bevanda (smjesa od vina i vode). Noćne
ure učiniše se triput duljima od sprovedenih pod krovom;
težko smo ih izćekivali u pričanju o zgoda preživjelih u lovu,
zasoljenih sa gdjekojom mastnijom doskočicom. U cik zore ostavimo
naše noćište. Dva brakirca pomješane istrijanske i bosanske
pasmine, povede Pave tragom jučerašnjim, a Mileta sa
mnom krene u pravcu najvećih litica, jer od svakuda pognate
divokoze tamo da najradje dodju.


Jaka bura, što nas je u noći poštedila, ljuto se u zoru
razmahala. Nakon kratkog vremena, čuo sam štek pasa, kojeg
je vjetar prekidao. Radostno se preznem i mirno stojeć napnem
uši, da naslutim pravac progona. Osjetim po štektanju, da se
divljač ne kreće, jer je isti glas istim pravcem dolazio. Pošaljem
Miletu k naumljenom mjestu, a sam krenem pravcem
štektanja veruć se kroz vrletne stiene.


Ružni su to prečaci, prava vratolomija, koju čovjek može
puzajuć se prevaliti jedino pod dojmom velike strasti. Na
ovećem kamenu stanem i čujem neprekidno štektanje, u guduri.
Bacim pogled tamo, ali ne segnu, kud sam namjerio, već se
obustavi na šiljku ne daleke litice, koju je završio krasan jarac
u divnom vilenom stavu. Kao saliven stajao je nepomično u
prvom trenu pognute malko glave, oholo uvinuta vrata napram
guduri, odakle je dopiralo štektanje. Nikada nisam, a valjda i
neću doživiti sladjeg užitka u lovu, nego li je bio taj ne zaboravni,
radostni trenutak.
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 365 —
Puzajuć lagašao, povoljno zaklonjen oko male glavičice
napram onoj većoj, koju je u toj vrleti ta vilena životinja krasila,
opazio sam i čuo, kako kadkad stupa nogom, maše
glavom, i muklo fućne na nozdrve u pravcu gudure, iz koje
su ga nepozvani gosti bučnom drekom uznemirivali.


U blizini od 30 koračaja prislonim se kamenu, dignem
pušku na gadjanje i u tom hipu osine me oštrim pogledom
plahi stvor, spreman na bieg — ali mu bijaše već prekasno. Odapeti
hitac surva ga nemilice niz liticu, koje glava opet osta
pusta, bez uresa, bez impozantne figure, što joj je netom tako
dobro pristajala


Još jedan prasak u slavu poslan, privabi skoro Miletu i
Pavu. Znatiželjnog obličja veruć se k meni kroz vrlet, izčekivaše
nestrpljivo odgovor. »Eno! leži« doglasim, što veselog lica
moji dobrijani poprate burnim »živio!« »Slava izumitelju baruta
«, oglasim se na to.


Liepi primjerak ove riedke lovine, što si je padom niz
strmu liticu ožuljala kožu na desnom kuku, ponese Mileta, a
Pave privede uztrajne brakirce, pa pojedince stupajuć podjemo
na mjesto, gdje je Mileta bio. Ovisok je to vrhunac, sa kojeg
se pruža bajni pogled na divno hrvatsko more. Čarobnu sliku
podavali su nebrojeni pjenušavi vali, što su okruživali nepregledno
posadjeno otočje, od kojeg su rubovi tik obale urešeni
sa mjestimičnima bielima čupercima, sa krasnima mjestancima
pitomog primorja.


Uzhićen sbog sretne lovine, a opojen bogatim i bajnim
vidikom, što se je prostirao s jedne strane položito na timorne
velebitske planine, a s druge strane strmo padao u nepregledne
pomorske krajeve, zaželio sam sretniji život hrvatskom
narodu, koji sprovadja čemerne dane u razkošju ovih prirodnih
krasota.


Jerko pl. Rukavina VidovgradsM,
šumarski vježbenik.