DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 359 —


b) po kamenitim brdinama, stranama i obroncima, na kojima
šuma ima da sprečava naglo oticanje vode, spiranje i odnošenje
zemlje, obrazovanje vododerina i poplava;


c) po svima nestalnim i močvarnim zemljištima, naročito
po letećem pijesku.
Ova če se mjesta, u koliko sada postoje, obilježiti u roku
od godine dana.
Da se kazne od 50—300 dinara:


1. Strugari i sopstvenici splavova: koji urade što protivno
odredbama ovoga zakona i pravilima, koja za njih propiše ministar
narodne privrede;
2. Kmetovi i odbornici općinski, koji izdadu neistinito
uvjerenje;
3. Predsjednici općinskih sudova i kmetovi za netačno
vršenje naredaba izdatih od ministra narodne privrede, ili druge
pretpostavljene vlasti, a tiču se šuma i utrina;
4. Organi policijskih vlasti, šumarsko osoblje, koju su
nebrižljivi u vršenju izdatih im naredba.
Sve ove kazne´ izriče ministar narodne privrede i njegova
su rješenja izvršna.
U sudjenju, nadležnosti i postupku, učinjene
su ove izmjene i dopune:
Istupne krivice po zakonu, učinjene u državnim, manastirskim
i crkvenim šumama, izvidja i kazni sreska policijska
vlast, a u ostalim šumama općinski sud u korist svoje kase
(čl. 29. šum. zakona).


Prestupe izvidja i sprovodi nadležnom sudu samo policijska
vlast.


Za izvidjanje prestupnih šumskih krivica, nadležna je policijska
istražna vlast, a za sudjenje i dalje izvidjanje sud onog
okruga u kome je krivac uhvaćen, ili u kome je djelo učinjeno.


Za sudjenje šumskih krivica nadležan je sud onog sreza
ili okruga, u kome krivac stanuje.
Tužbe za šumsku krivicu podnosi se nadležnoj istražnoj
vlasti. Tužbu može podići ili sam oštećeni, ili u njegovo ime