DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1899 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 352


Šume i šumarstvo u Srbiji.


(Nastavak).


Od kako napisasmo posljednji članak u našem šumarskom
listu a pod gornjim naslovom, srpsko je šumarstvo — u opće
uzeto — učinilo znatan napredak time, što je postojeći zakon
0 šumama od 1891. god. izmjenjen i nadopunjen, što je državna
šumarska služba popunjena sa nekoliko stručnih ljudi, koji su
razmješteni po glavnijim okruzima, gdje se vrše eksploatacije
šuma; i najposlje, što je izdat čitav niz šumarskih propisa,
naredaba i razpisa u pogledu sječe i upotriebe, kao i boljeg
nadzora šuma.


U predjašnjem nizu Članaka, opisali smo srpske šume u
opće sa istorijskog i šumarskog gledišta; njihovo stanje i sa
njima gazdovanje; i naveli glavno propise šumskog zakona; a
sad ćemo u kratko da napomenemo izmjene učinjene za ovo
kratko vrieme.


U prošlogodišnjoj srpskoj narodnoj skupštini, usvojene su
izmjene i dopune u šumskom zakonu od 1891. god.


Ovim izmjenama išlo se je na to, da se postojeći zakon,
prema potrebama i prilikama u Srbiji, popravi i nadopuni,
kao i to, da se neki propisi ovog zakona bolje objasne, a
što je najglavnije, da se šumarkom osoblju dade po školama i
obrazovanju zasluženi položaj u rangu ostalih činovnika u zemlji.


Mi ćemo ovdje spomenuti u kratko najglavnije izmjene i
dopune učinjene u zakonu šumskom u prošlogodišnjoj skupštinskoj
sesiji.


U prvom redu, uČinjenje su izmjene u zakonu u pogledu
ograničenja državnih šuma.


Poznato je, da ograničenje naših šuma — to životno pitanje
za opstanak šuma, i taj osnov na kome ima da se bazira
cio rad oko podizanja, gojenja, uredjenja šuma — još nije
izvršeno, a bez toga, nema ni spomena o kakvom stvarnom i
naprednom radu.


Prema članu 5. novog zakona o šumama, komisiju za
ograničavanje šuma u Srbiji sastavljaju pet članova i to: tri