DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 62     <-- 62 -->        PDF

SADRŽAJ.


tStrana


Ogrjevna droarija rim kat. dusohrižnoga svećenstva u području bivše
hrv.-slav. vojne Krajine. Piše dr. Milan Novak 285—304
NjeJcoliJco spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije
iz šumah Jcrajiških imovnih ohćina. Piše B. Hajek ml 305—307


Tredlog za ustrojenje uzgojne zaUade sa djecu šumarskih činovnika
u Hrvatskoj i Slavoniji. Piše Aleksander Ugrenović, protustavuikračunovodja
2. banske imovne obdine 308 — 312


Myrolalane. Piše Jaroslav pl Šugb
313—316


Potreha reforme naših t. z. viših šumarskih državnih, izpita. Piše P. Ž. K. 317—321
Tamanjenje miševa pomočju seruma. U „Erdćszeti Lapok-u" priobćio


G. Craus preveo J. Marianyi 321—325
Ziisiak. Osobne viesti: Imenovanja— Umro 325 — 326
Zakoni i normativne naredbe: Naredba od 15. studena 1898.
br. 53.680. 1/1 326 — 328
Pitanje 328 — 329
Sumarskoigospodarskoknjižtvo: 329
Promet i trgovina 330—337
Različite viesti i sitnice: Uspjeh državnog izpita za samo


stalno vodjenje šumskoga gospodarstva u proljetnom roku g. 189 9.


— Nekoji najnoviji statistički podatci za Bugarsku. — Dum
kr, šumarskog ravnateljstva u Zagrebu. — skupMma Oolj.
austrijskog šumarskog družtva. — Ciena soba za naše ćlano\e
u hotelu „Metropol" u Budimpešti. — Sastanak naših drvotržaea.
— Ovogodišnje poučno putovanje. — Dioničko diužtvu
za promet s drvom. — Vrlac u šumskomu vrtu. — Epiteiu.
— Državni vinogradi na šumskom zemljištu u Pruskcj. —
Novi t. z. ^Kreisrechensehieber" od Riebela 337 — 342
Potvrda o uplaćenom prinosu i članarini za viJttme


od 25. travnja do 29. svibnja 1899
342
Izka z
o stanju zajedničke mirovinske zaklade čnio\ )iiiobdina bivše hrv.-slav. Vojne Krajine koueem gucime 1898. . 343