DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 342 —


mnogo rabe, samo uporabive za sirovo ili samo za suho dr?o, a to je
znatni nedostatak istih.


Br/arni vinogradi na šumskom zemljištu u Pruskoj. K našoj
viesti o hrastovim šuma guljačatn u Njemačkoj donosimo po frankfarskoj
»F. u. J, Zeitung« nadopunjak, po kojemu je pruska vrhov. šum. oblast
odredila, da će se ua nekih zgodnih zemljištih uz Moselu, gdje su prije
šume guljače rasle, zasaditi o državnom trošku uzorni vinogradi, u
kojih ce se praviti pokusi glede valjanosti raznih podloga amerikanske
loze, kao i drugi pokusi proti raznim bolestima, od kojih strada vinova
loza. U tu svrhu stavljeno već u ovogodišnji proračun 140.000 maraka.


NoTi t. z. „Kreisrechenschleber" od lliebela, koji je osobito
zgodno pomagalo za radnje sa theodolitom, opisan je u »Oesterr. Forst


u. Jagđ-Zeutung« a isti služi u svrhu lahkog izračunavanja koordinatnih
diferencija — bez da je treba logaritmovati — a i kod optičkog daljino
i visinomjerstva. Mi ćemo se ua to novo pomagalo u slieđećem broju
potanje osvrnuti.
Potvrda o uplaćenom prinosu i članarini za vrieme od 25. travnja
do 29. svibnja 1899.


A) Poduplrajući članovi.
Grad Karlovac 10 for., Grad Križevci 10 for., Križevačka imovna
obćina 25 for., Grad Koprivnica 10 for.. Šumski ured vlastelinstva Kutjevo
10 for.. Grad Osiek 10 for., Šumski ured vlastelinstva Našice
10 for., Grad Petrinja 10 for., Grad Varaždin 10 for.


B) ČlanoTi I. razreda.
Lajer pl. Sandor 5 for. (za g. 1896.), Ratislav Maksić 5 for. (za


g. 1898), Tomo Bogoević 5 for. (za g. 1899.), Antun Navara (za g. 1899.),
Hinko Strašak 15 for. (za g. 1897., 1898. i 1899.), Dragutin Nanicini
10 for. (za g. 1898. i 1899), Ivan Kadleček 5 for. (za g. 1899.), Edo
Wiirth 5 for. (za g. 1899.), Elsear Mlinarić 5 for. (za g. 1899.).
€) ČlanoTi II. razreda.
Jovan Veljkov, kr. nadlugar 2 for. (za g. 1899.), Kr. šumarija Rujevac
za lugare: Adamovića, Tomaševića, Lotinu, Medakovića, Beka i
Kleščića po 2 for. ukupno 12 for., Mato Stefanović, kr. nadlugar 4 for.


(za g. 1898. i 1899.).
U Zagrebu , dne 29. svibnja 1899.
Za predsjedničtv o hrv.-slav. šumarskog a družtva :
R. Fischbach A. Borošić
kao blagajnik. kao tajnik.