DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 341 —


Lipovcu. JeleDgracIu 1. lipnja ua putu iz Bizovca preko Osieka u Vinkovce,
pregledav putem neke obćinske šume. 2. Eazgledanje gosp. ureda
imov. obćine brodske i kr. drž. nadšumarskog ureda i proučavanje taksacijonalnih
elaborata, zatim pos;et drvoreznica »Union-banke« i tvrdke
Katić i drug. 3. Odlazak iz Vinkovaca preko srezova brodske imovne
ob´^´ine »Orljak« i >Banov dol« u Cernu, pak na noćenje u Županja.


4. Posjet tanin-fabrike tvrdke Miller, pak preko krasnih imov. obćinskih
šuma iztočne i zapadne »Kusare« natrag u Vinkovce. 5. lipnja povratak
preko Broda, Zagreba natrag u Križevce. Gospodari imati će sličan program,
nu dakako pohoditi će vlastelinstva poznata ša svojeg uzornog poljskog
gospodarenja, tako vlastelinstva i gg. E. pl. Jankovicha u Terezovcu i
Suhom polju, grofa Majlatha u d. Miholjcu, grofa Normana u Valpovu,
preuz. g. ministra Czecha u Erdutu, kneza Odescachia u Iloku, grofa P. Pejačevića
u Rumi eventualno poduzeti izlet preko Zemuna u Beograd i
tada vratiti se preko Broda natrag u Križevce.
Dioničko dru/tvo za promet s drTom. Kako su domaći dnevnici
javili, osnovalo se je ovakovo družtvo i na Rieei obdržavalo prvu
skupštinu u kojoj se je konstituiralo, a kojom je ravnao dr. A. Steinacker.
Ovo je družtvo dioničko poduzeće, a stoji pod okriljem riečke vjeresijske
banke. Družtvo osnovano je glavnicom od 200.000 forinti. Svrha je
družtvu da podiže, navlastito u Slavoniji, parne piljane i stavlja u promet
proizvode drva. U ravnateljstvo izabrani su Guido Prister veletržac


s drvom u Zagrebu, L. Ehrraaiin prokurista riečke vjeresijske banke. U
nadzorni odbor izabrani su R. Prister, dr. A, Engel i A. Kunz. Ovakova
družtva osnivaju se i drugdje, jer se inače velika poduzeća poduzeti ne
mogu. Navlastito ima takovih družtava više u Njemačkoj, koja se kod
kuće i u inozemstvu sa velikimi šumskimi poslovi bave. Najveće je svakako
ono u Berlinu, koje se bavi eksploitacijom šuma poglavito u inozemstvu
i koje je za prošlu g. 1898. izkazalo čisti prihod u iznosu od 440 tisuća
maraka.


Vrlac u šiiinskomu Trtu. U ovom mjesecu počinje poznati zareznik
vrlac ili mrmak praviti znatne štete u šumskomu vrtu rujuć i
ogrizajući sočno korienje mladih biljka, valja stoga biti na oprezu i oštro
ga progoniti.


Epicein dobiva se u Francuskoj destilacijom iz svježih smrekovih
grančica. Isti služi osobito dobro u liečničtvu za bolesti grkljana i disala,
te se već u svih Ijekarnah po Francuskoj prodaje.


Nova vrst modre krede za drvo može se dobiti kod F. Zimmera
u Beču, Getreide markt 1. koja se za porabu u šumarstvu osobito sbog
toga preporučiti može, jer se s njom jednako dobro piše na sirovu kao
i na suhom drvu, dočim su one vrsti takove krede, koje se danas u praksi


25