DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 330 -
Promet I trgovina.


Razmjerno riedka napučenost, pomanjkanje industrije i s tim skopčane
trošnje većih množina za tehničku svrhu sposobnog drva, a ipak
još sveudilj dosta znatne drvne zalihe naših šuma čine, da je vlastiti
konsum takovog drva u samoj Hrvatskoj, dapače u čitavoj iztočnoj poli
naše monarkije neznatan, pa da naša trgovina sa drvom samo onda
cvate, ako su prilike za eksport povoljne. Glede trgovine sa hrastovinom,
već dolazi u obzir i Austrija, dočim glede mekanog drva samo je od
važnosti eksport u inozemstvo, pošto takovog već sama Austrija toliko
proizvodi, da ona sama svega potrošiti ne može, unatoč dosta znatne
industrije, već i ona četinjavog drva u silnih množina u inozemstvo
eksportira.


Za naše tvrdo drvo — izim bukovine — ponajpače za hrastovinu,
koja je u tom pogledu jedina mjerodavna, najvažniji je sjever i zapad


t. j . gusto napučene industrijalne zemlje srednje Europe, i to u prvom
redu Njemačka, tada Francuzka, Engleska i Holandija i dr. ; a za bukovinu
i čamovinu jug t. j . zemlje oko jadranskoga, u obće sredozemnoga
mora. Trgovina sa sjeverom je kud i kamo važnija od trgovine sa jugom,
i to ne samo zbog veće množine drva koja se na sjever izvaža, već još
više zbog mnogo veće vriednosti, koju to drvo reprezentira. Na sjever
gravitira u glavnom čitava Slavonija i gornja Hrvatska, a na jug gornja
Krajina i t. z. Gorski kotar.
Hrastovi trupci, rezana roba, piloti i podvlake" Na sjeveru
vladaju u ovaj čas povoljne prilike za eksport hrastovih trupaca, pilota
i rezane robe. Ponajviše tome donosi vanređno živahna djelatnost raznovrstne
industrije u Njemačkoj, koja je u svim granama snabdjevena naručbami,
da im jedva zadovoljiti može. Polag tržnih izvještaja objelodanjenih
u posliednje vrieme u raznih trgovačkih i šumarsko-stručnih glasilih,
vlada na njemačkih tržištih velika potražba za gore spomenutom
robom, pa se dojam toga u prvom redu opaža na cienah surovoga drva,
koje je mjestično vanređno u cieni poskočilo. Polag jednog izvještaja
objelodanjenog u »Handelsblatt fiir Walderzeugnisse« čak su šumske
procjene u čamovih šuma Njemačke prigodom obdržavanih dražba prošle
jeseni i zime sa 20—4:7"/^ nadbijene. Mnogo tomu doprinaša i velika,
gotovo pretjerana konkurencija medju samimi drvotržci — navlastito
manjimi — koji toga radi unatoč povoljnih konjunktura slabu dobit
polučuju. Bolje prolaze »uđružbe za proizvodnju i prodaju drva« kakove
su se počele i kod nas (vidi stupac »različite viesti i sitnice« u o. br.)
ustrajati. Vrlo je povoljno stanje silne industrije u Njemačkoj u poranjskih
predjelih, sležko-saksonskog rudarskog trga i berlinske veleindustrije