DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 328 —


ristnu divljač izplatiti, koju nije osoblje uz umjerenu cienu preuzelo. Lov


nina za divljač koju gost ubije pripada dotičnom šumaru. Za ubijene


grabežljivce imađu se šumariji predložiti dokazala i to kod dlakara kože,


kod ptica glava i noge. Riedke ptice imaju se ciele predočiti. Vrbu uta


manjenih grabežljivaca imadu šumarije voditi poseban izkaz i ođpremiti


ga nadležnom uredu 4 puta na godinu. Riedke ptice odpremaju se šum.


oblasti, a ova ib može kojoj zbirci pokloniti. Krzna grabežljivaca pri


padaju onomu, tko grabežljivca uhvati, izuzev krzna risa, medjeđa i vuka.


U dodatku označene podpune i umjerene ciene opredieljene su samo
kod jelena i divljih svinja od kilograma, inače od komada, tako : za srnu
6 for. odnosno 3 for,; zeca 90 nč. odnosno 35 nč.; gnjetela 1 for. odnosno
50 nč. ; jarebice (Iještarke) 60 nč. odnosno 30 nč.; trčke 40 nč.
odnosno 20 nč.; šljuke bene 50 nč. odnosno 25 nč.; patke velike 40 nč.
odnosno 20 nč. i t. d.


Same lovnine (Schussgeld) vrlo su raznolike, te iznose za koristnu
divljač primjerice za jelena 3 for., za srnu 1 for., za zeca 20 nč., za
gnjetela 20 nč., za šljuku benu 10 nč. i t. d. dočim za grabežljivce primjerice
za medjada 5 for., vuka 10 for., vidru 2 for., divlju mačku i
lisicu 1 for., za kune i tvorca 50 nč, za orla 1 for., sokola, kokošara i
kobca 25 nč., vrane i svrake 10 nč., za pse skitalce 50 nč., mačke skitalice
20 nč. i t. d.


Pitanje.


Naredbom visoke kr. zemaljske vlade od 28. srpnja 1885. broj
28983. odredjeno je u pogledu paušaliranja šumarskih činovnika krajiških
imovnih obćina, medju ostalim »da oni činovnici, koji su od obveze za
uzdržavanje konja ođriešeni, imaju pravo samo na 70 postotaka gore
rečenog paušala i na paušalnu dnevnicu«.


Povodom tim, da se jednomu šumaru, za vrieme dokle faktično
konja držao nije, uztezalo osim od paušala još i od stegnutih dnevnica
30 postotaka; molim s toga odgovor na pitanje:


1. da li je opravdan uzteg 30 postotaka od putnog paušala za
vrieme, kada je dotični šumar bio bez konja po više mjesecih, uz okolnost,
da je takove kroz njekoliko mjeseci opet znao imati;
2. da li je bio opravdan uzteg u tom slučaju 30 postotaka od
stegnute dnevnice;
3. da li mora u obče, putni paušal za konje uživajući šumar, imati
bezuvjetnu dozvolu visoke vlade, kojom se riešava obveze držanja konja,
dosljedno tomu ;
4. da li mora u slučaju, ako bere podpuni paušal za konje i podpunu
dnevnicu, faktično i konje držati?