DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 326 ravnateljstva
u Zagrebu; šumarskog kandidata Eduarda Steller a šamarom
u 3. stepenu X. plaćevnog razreda kod kralj, šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu; abiturienta šumarstva Helmuta Braxator a
šumar, vježbenikom, šumarskog vježbenika Ivana Zwickelsdorfer a
šumarskim kandidatom u IX, plaćevnom razredu ; nadalje staviti u stalno
stanje mira koncem svibnja t, g. Miroslava B r a u s i 1 a kr. nadšumara
i upravitelja kr. drž. šumarije u Rujevcu, nakon 37 godišnjeg uspješnog
službovanja. Istodobno povjerena je uprava kr. šumarije u Rujevcu kr.
šumaru Emilu Kundrat u dosadanjem upravitelju kr. drž. šumarije u
Kalju, uprava pako potonje povjerena je privremeno kr. šum. vježbeniku
Virgilu Boeriu.


Umro. Franjo Gamiršek st. član utemeljitelj našega đružtva,


veletržac i građjanin grada Mitrovice umro je pr. mj. u 73. godini u


Mitrovici. Pokojnik bio je kao prijatelj sirotinje i u obće kao plemenit


muž poznat, te je uz veliko saučešće svih krugova ukopan. »Slava mu!«


Zakoni i normativne naredbe.


Kr. ugar ministar za poljodjelstvo izdao je u pogledu uprave i gospodarenja
za lovišta na državnimi dobri i državnimi šumami naredbu
od 15. studena 1898. br. 53.680 I./l. koja je i u hrvatskom izdanju —
u formi "knjižice — izašla pod imenom:


„Uputa u pogledu nadziranja i uprave za erar rezerviranih, ,
nadalje za erarsko šumarsko osoblje izlucenih, te ostalih za u
zakup danje namjenjenih erarskih lovišta."


Pošto je ova naredba prevelika da ju u cielosti ovdje priobćimo —
tim više što je i onako dostavljena onima, kojih se izključivo tiče — to
donosimo u sliedećemu izvadku glavne točke ove naredbe (upute) koja
se đieli u šest poglavja i njih popunjujuće skrižaljke, te sadržaje: I. Uvod ;


II. Stićenje i njegovanje divljači; III- Tamanjenje grabežljive zvjeradi ;
IV. Izvršivanje lova; V. Unovčenje divljači; VI. 0 lovninama. Skrižaljke
koje imade svaka drž. šumarija izpuniti i to: A. I z k a z I. a) o stališu
divljači; b) predlog o postrielanju; II. o prošle godiue izplačeuim lovninama;
III. za u prošloj godini unovčenu divljač unišlo je. B. Cieni k
k unovčenju divljači, koja je na u vlastitoj režiji upravljanim ili na
reserviranim erarskim lovištima ubijena. C. Lovnin e od koristne divljači
i od škodljive i grabežljive zvjeradi, koja je na u vlastitoj režiji
upravljanim ili na reserviranim lovištima ubijena.
I. dio sadržaje §§. 1—3. te podieljuje sva erarska lovišta u četiri
vrsti i to u lovišta: a) koja su strankama u zakup dana; b) za erar rezer