DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 313 —


Mjrobalane.


Svakim se časom susrećemo u šumarskih listovih medju
trgovačkimi izvještaji uz Valoneju, šišku, tanin i sa produktom
nazvanim imenom Mjrobalane, pa pošto smo uvjereni da mnogom
od poštovanih čitaoca nede ovaj produkt istoka poznatim biti,
donosimo evo opis istoga.


Pod imenom Mjrobalanah razumjevahu se u prijašnje
vrieme plodovi raznih Terminaha vrsti, tako T. Chebula
"VVilld. T. citrina Rorb. i T. bellerica Rozb. i plodovi Phjllanthus
Embliea, koji su nekada i u Ijekarstvu rabljeni.


Danas pako pod imenom Mjrobalanah poznajemo samo
plodove vrsti Terminalia Chebula W. (Mjrobalanus Chebula
Gart,), te se ti plodovi izključivo u strojbarstvu rabe.


Ljuštine plodova sviju Terminalia vrstih veoma su bogate
na trieslovini, te se s toga plodovi svijuh navedenih rabe
u Indiji i nekih ostalih tropskih priedjelih za strojenje i crnobojadisanje
koža. Ali i od T. catappa, koja pruža veoma uljevite
i hranive plodove, rabe se ljuštine na Reunionu za crnobojadisanje.


Akoprem razna djela, baveda se poznavanjem prekomorskih
proizvoda trgovačkih, napominju sve navedene Terminalia vrsti
pače i vrst PhjUanthus embliea, kao biljke od kojih se danas
za strojenje potrebite Mjrobalane dobivaju, ipak je vjerojatno,
da plodovi dolazeći u trgovinu pod tim imenom, potječu izključivo
od vrstih T. Chebula.


Sravnjivanjem točno opredjeljenih plodova raznih Terminalia,
sa Mjrobalanami dolazedimi u prometu, nepobitno je
ustanovljeno, da isti potiču od T. Chebula i T. citrina, koja se
potonja imade smatrati samo varietetom T. Chebule.


Konačno je važna i izjava Miquela i Lindleya, koji samo
navode T. Chebula kao trieslovuu bilinu, nu nikada T. bellerica.


T. Chebula spada u rod Combretaceah, a nalazi se mnogo
u Indiji i to po po Miquelu od Cap. Comarina, pa sve do