DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 311 —


Podpore se diele takodjer samo na jednu godinu bez prava
na prvenstvo za dojdudu godinu.


§. 8. Uvjeti za postignuće ovakovih stipendija
ili p 0 d p 0 r a.


Stipendije mogu postići za svoju djecu samo u službi stojeći
ili umirovljeni kr. šumarski činovnici i činovnici imovnih
i urbarijalnih obćiua, koji nisu pod iztragom i koji su ujedno
članovi I. razreda hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Tako isto mogu stipendije dobiti i sirote navedenih umrlih
činovnika.


Kod prosudjivanja imadu uvjek prednost siromašniji i takovi,
koji u svom mjestu službovanja nemaju navedenih u §. 2.
učilišta.


U pravilu imade činovnik pravo samo na jedan štipendij
ili na jednu podporu. Nu u vanrednih slučajevih, obzira vrjednih,
može dobiti za drugo i treće dijete, ali samo podporu u iznosu,
koji će se u svakom slučaju ustanoviti, ali ta podpora ne smije
biti veća od iznosa, ustanovljenoga u §. 9.


Ku u tih slučajevih mora dotičnik imati najmanje petero
djece.
U obće se odredjuje, da svjedočba uživajućega stipendiju
ili podporu mora imati obei prvi red, sa najviše dva »do


voljna « a iz ponašanja najmanje »pohvalno« .
§. 9. Najveć i izno s stipendij epodpore .
i najveć i izno s
Ustanovljuje se za diete živućega otca stipendija od lOO


do 150 for. a za diete bez otca 150 do 200 for. godišnjih;
dočim se podpore podieljuju prema stanju razdjeljive svoteprema broju molitelja, nu nikada više od 80 for. godišnjih.


Nu ako imovinsko stanje zaklade i godišnji dohodci dopuste,
mogu se navedene podpore razmjerno i povisiti, nu u
nijednom slučaju nesmiju premašiti 100 for.