DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 310 —


§. 5. Uprava uzgojne zaklade.


Zakladnom imovinom upravlja odbor hrv.-slav. šumarskoga
đružtva u Zagrebu, ter vriede sve ustanove pravila hrv.-slav.
šumarskoga družtva u pogledu upravljanja i za ovu uzgojnu
zakladu, samo bi se imali posebice voditi i izkazivati prihodi
i razhodi iste.


Račune ove uzgojne zaklade vodio bi: ili revident računarskoga
ureda kralj, zemaljske vlade, koji je referent za cenzuru
računa imovnih obćina ili tajnik hrv.-slav. šumarskoga
družtva.


Za vodjenje tih računa, mogao bi odbor hrv.-slav. šumarskoga
družtva, dotičnomu organu podieliti primjerenu nagradu.


§. 6. Dužnosti odbora hrv.-slav. šumar, družtva.


Svi predmeti tičući se ove uzgojne zaklade, riešavaju se u
redovitih odborskih sjednicah hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Početkom mjeseca lipnja svake godine razpisuje se natječaj
za podieljenje stipendija, a mjeseca srpnja ili kolovoza
riešavaju se prispjele molbenice molitelja.


§. 7. Podnesak molbenica i trajanja stipendijap odpor a.


Molbenice za podieljivanje stipendija i podpora imadu roditelji,
udove i skrbnici podnašati u roku ustanovljenom u
§. 6. hrv.-slav. šumarskom družtvu, a molbenice imale bi se
obložiti sa:


Krstnim listom, domovnicom, izkaznicom da je molitelj
odnosno roditelj član hrv.-slav. šumarskoga družtva, svjedočbom
0 ciepljenju boginja i konačno svjedočbami prošle školske godine
za oba poljeća.


Stipendija se podieljuje uviek samo na jednu godinu, a
ako učenik ili učenica dobije svjedočbu sa uspjehom, kako ga
propisuje §. 8. imade prvenstvo, da dobije istu stipendiju opet
i dojduće godine.