DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 308 —


Predlog za ustrojenje uzgojne zaklade za djecu
šumarskih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji.


Došla su mi do rukuh pravila, što ih je oživotvorio gospodin
kralj. ug. ministar za poljodjelstvo, naredbom od 7. studena
1892. broj 19831. u pogledu podupiranja djece državnih
šumarskih činovnika i podavanja istoj stipendija i podpora.


Citajuć ista, porodila mi se je misao, ne bi li i naše
slavno šumarsko družtvo moglo, ovoj sličnu zakladu stvoriti;
a držim da bi sve imovne i urbarijalne obćine u PIrvatskoj i
Slavoniji na to pristale, pa i sami šumarski činovnici ovih
šumoposjednika pozdravili bi oživotvorenje ovakove liepe institucije
i prihvatili svesrdno, jer bi se time opet udario temelj
napredku i liepšoj budućnosti našoj.


Biti ću tako slobodan, da temeljeni ovih pravila predložim
odmah i osnovu, prema kojoj bi se onda za naše prilike imala
izraditi pravila:


Osnova pravila


ob osnutku uzgojne zaklade za djecu kralj, šumarskih činovnika
i činovnika imovnih i urbarijalnih obćina u Hrvatskoj i
Slavoniji.


§. 1. Ime i naslov zaklade.


Uzgojna zaklada za djecu kralj, šumarskih činovnika i činovnik^
imovnih i urbarijalnih obćina u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji.


§. 2. Svrha zaklade.


Podieljivanje redovitih godišnjih stipendija i podpora djeci
vrjednih šumai´skih činovnika, koji bezuvjetno moraju biti članovi
I. razreda hrv.-slav. šumarskoga di´užtva, kao i sirotama
istih, koja pohadjaju srednje škole, gospodarski zavod u Križevcih
kao i šumarsku akademiju u Zagrebu, nadalje podieljivanje
stipendija i podporfi ženskoj djeci, koja polaze višje djevojačke
škole i učilišta.