DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 306 ~
Ad 1. U pogledu razdiobe krajiških obitelji kategorije
§. 1. si. e) u onakove, koje su imale i koje nisu imale posjeda,
razjasniti mi je, da sam u razpravi o posjedu na koje može u
obće pravoužitničtvo vezano biti, imao na umu (prema §. 7.)
samo posjed oranica, na koji je valjda i g. pisac samo mislio,
pišudi prvu razpravu.


Poznato nam je, da je takovih krajiških obitelji, koje
nisu posjedovale oranica ni livada, biti moglo. A vidi se to iz
visoke naredbe citirane po g. piscu na strani 441. (redak 5—3
od zdola).


Ad 2. Da g. pisac nije razumio, što ja mislim pod pravnimi
odnošaji posjeda, vidim, jer ne bi inače našao za nuždno
navadjati dokaze na str. 441., ni tom se zgodom spotači o
moju malenkost.


G. bi pisac razumio što mislim, kad bi bio većom pomnjom
pročitao moj odgovor, jer bi bio razabrao, da ja činim razliku
izmedju posjeda što su ga imale obitelji kategorije §. 1. e) za
razvojačenja i posije razvojačenja Vojne Krajine.
Ako danas zatraži pravoužitnik kategorije §. 1. si. e)
knjižno provedenjenje, pridonesav kupoprodajni ugovor o kupu
zemljišta u izmjeri recimo od 34 jutra, ne ću li ja morati izpitati
od kuda mu taj posjed i da li je stim posjedom skopčano
pravoužitničtvo, kad znam, da on za Vojne Krajine nije
smio uživati više od 6 jutara.


Iz naslova po §. 1. si. e), pripada ga samo pripadnost na
jednu četvrtinu selišta, jer posjed od 6 jutara i manje, odgovara
samo toj izmjeri.


Iz naslova, što je on kupio nakon razvojačenja Vojne Krajine
još 28 jutara (po gornjem primjeru), može ga pripasti veća
izmjera, ako takovu donaša sobom pravo rečenog posjeda. Tu
činjenicu nazvao sam ja pravnim odnošajem posjeda, na koji
se valja obazrieti, rabi li se o provedbi sada (nakon razvojačenja)
nastale promjene.


U nadi, da sam g. piscu podao nuždno razjašnjenje i
uvjerio ga o suglasnosti mišljenja nas obojice u tom slučaju,
neka mi se dozvoli preći na: