DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 280 —


1 for. upis.); Lach G. 5 for. -j - 5 for. (za g. 1897. i 1898.); Krček
Isidor 6 for. (5 for. članarine i 1 for. upis.); Lonearić Vinko 5 for. (za


g. 1896.); Kraljević pl. L, 15 for. (za g. 1895., 1896. i 1897.); Škorić
M. 10 for. (za g. 1897. i 1898.); Popović D. kot, šumar 5 for.; Lang
R. 5 for., (za g. 1897.); Brosig Rudolf 5 for.; Gnjatović M. članarinu
5 for. i 1 for. upis.; Silvester J. članarina 5 for. i 1 for. upis ; Maraković
R. članarina 5 for. i 1 for. upis.; Resz A. 5 for. (za g. 1897.);
Mirković M. 5 for,; Czernitzkj D. 10 for. (za g. 1897. i 1898); Maksić
R. 5 for. (za g. 1896); Jambriišić M. 5 for.; Hirscb L. 10 for. (za
g. 1897. i 1898.); Maslek M, 10 for. (za g. 1897. i 1898.); Mihalevicz
M. 10 for. (za g. 1897. i 1898.); Maisatz V. 5 for. (za g. 1897.); Hlava
D. 10 for. (za g, 1897. i 1898.); Brausil Makso 10 for. (za g. 1897. i
1898.); Petrovič L 10 for. (za g. 1897. i 1898.); Všetečka V. 5 for ;
Bonna de M. 5 for.; Nemčić pl. Š. 10 for. (za g. 1897. i 1898.); Gamiršek
N. 15 for. (za g. 1896—1898.); Bogoević T. 0 for.; Agić pl.
0. 5 for.; C. Koch 10 for. (za g. 1997. i 1898); Potočnjak V. 5 for.
Mallin V. 5 for. ; Grđinič M. 5 for.; Baličević A. 5 for. ; Nagy V. 5 for.
Staničić D. 10 for. (za g. 1897. i 1898.) ; Kovačević Gavro 5 for.
Ištaković B. 5 for.; Rukavina Josip 5 for. (za g. 1896.) ; Frkić Stjepan
10 for. (za g. 1897. i 1898.); Viđale J. 5 for. (za g. 1899.); Boellein
K. 5 for.; Malboban E. 5 for.; Urbanskj Stj. 10 for. (za g. 1897. i
1898.); Gettvert A. 15 for. (za g. 1896., 1897. i 1898.); Baranović M.
5 for,; Tuffek I. 10 for. (za g. 1897. i 1898.) ; Fettvadjieff 5 for. 3 nč. ;
Hajek B. star. 10 for. (za g. 1897. i 1898.); Lepušić M 10 for. (za
g. 1897. i 1898.); Tomljenović L. 5 for.
U Zagrebu , 20. travnja 1899.
Za predsjedničtv o hrv . -slav . šumarsko g družtva .
R. Fischbaclikao blagajnik.
A. Borošić
kao tajnik.


Izkaz 0 uplaćenoj članarini II. razreda u godini 1898.


Rokić Vaso, kr. lugar Jasenovac 2 for.; Matiević Stjepan, kr.
nadlugar Novska 2 for. (za g. 1897); Kr. nad.šumarski ured za svoje
osoblje 86 for. 23 nč. i 2 for. 1 nč. ; Crepić Albert, kr. nadlugar Drenje
4 for. (za g, 1897. i 1898.); Curčič P. gradski nadlugar Petrinja 2 for.
(za g. 1897.); Šumarija Otok za svoje lugare 41 for. ; Šumarija Bosut
za svoje lugare 12 for.; Šimunjak Imbro, Trnčevič Stjepan lugari šumskog
kotara Zagreb svaki 3 for. (1 for. upis. 2 for. članarine za g. 1898.) ;
Tatalovid D 3 for. (2 for. za g 1898. i 1 for. za g, 1899.); Grbac