DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 271 —


3. da se umoli tvornica u Vrbovskom, da pripošalje svoje proizvode;
4. da se putem oglasa umole imovne obćine i t. d., da za šumar,
muzej pripošalju predmete.
Podjedno moli g. Partaš, da u ime drnžtva ovo dopisivanje preduzeti
može.
i Predloži se usvajaju.
Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
od 12. ožujka pročitan, ovjerovljen i podpisau.
Posjet u „Šumarskom, domu". Početkom pr. m. desio se je u
Zagrebu, već od g. 1886. začastni član našega družtva a profesor na bečkoj
visokoj školi za zemljotežtvo u Beču, g. Ernest Gustav vitez H e ni p e 1,
te je tom prigodom posjetio i naš »Šumarski dom» razgledao u njem
smještene družtveue prostorije, šumarski muzej i prostorije kr. šumarske
akademije, izraziv se povoljno o liepom uspjehu družtvenoga rada.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Geschiclite der o e s te r r e i c h i s c h e n L a n d- und
Porstwirthschaf t u. ihrer Industrien 1848.—1898. Svečana spomenknjiga
n slavu 50-godišnjice vladanja Njeg. Veličanstva cara i kralja Pranje
Josipa I. Izdano po posebnom odboru stojećem pod pokroviteljstvom car.
kr. ministra za poljodjelstvo. I. dio (izaći će još II. dio). Čitavo djelo
stoji 40 for.


Sylva-Tarouca, kein Heger kein Jager. Priručna knjiga za
lovce. Ciena 2 for. 10 ne.
J e u t s c h, der deutsche Eichenschalwald u. seine Zukunft. Ciena


3 for.


K u n z e, kleine Laubholzkunde. Ciena 1 for. 80 nć.


P 1 li s s, unsere Baume-u. Straucher Anleitung zum Bestimraen


nach ihrem Laube nachst Bliitlien u- Knospentabellen. Peto izdanje.
Ciena 84 nč.
Isti , Blumenbiichlein fiir Waldspaziergander. Anleitung zum Bestimmen.
Ciena uvezane knjige 1 for. 20 nč.
VVagener , die Waldrente u. ilire nacbhaltige Brhohung. U
jednom svezku sa 380 stranica. Ciena 6 for.
Wolff , der Scbutze auf der Treibjagd. Vademecum fiir angehende


Jiiger u. Jagdliebhaber. Ciena 60 pfeniga.


Ko eh, Jagdwaffenkunde. Berlin kod Pareja. Ciena 6 maraka.


Vorschrifte n fiir die Ausfahrung der Forstvermessungs- und


Abschatzungsarbeiten. Berlin kod S. Springera. Ciena 50 pfeniga.


Mater , iiher das Pachsvergiften. Velika Kaniža. Ciena 80 nč.