DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 263 —


Ta pokretna imovina ima dakle u pogledu uživanja iste,
jednu narav sa onom nepokretnom imovinom, iz koje je potekla,
pa´ tako i sa gledišta pristojbenog jednačka treba da
podpada istomu postupku, kao što sama nepokretna imovina,
tim više, jer ne ima dvojbe, da uživanjem te nerazdieljene imovine
raste vrijednost zemljišta na to ovlaštenih, pa tako i prenos
istih podpada većoj pristojbi, nego bi podpadao, da s istima
nije skopčano to pravo uživanja ili ti imovina pojedinih obćinara,
kad se prenosi, jest zajedno sa tim pravom uživanja
predmetom redovite prenosne pristojbe.


Ako bi se daklem upitna glavnica još posebno i pristojbenim
jednackom obteretila, postojao bi slučaj dvostruke odmjere.


Iz tih razloga trebalo je tužbu uvažiti, te odlučiti prema
sadržaju dispozitivnog diela nazočne osude».


Ovaj pristojbeni jednačak od 389 for. 34 nč. bio je odmjeren
u godini 1898. za razdobje od deset godina, dakle do
uključivo 1908., a uslied toga povoljnoga riešenja za 2. bansku
imovnu obćinu, prištedismo joj ne samo 3893. for. 40 nč. sa
kamati, kroz ovo deset godište, nego je i za sva buduća vriemena
od ovoga plaćanja oslobodjena.


Ne znajuć da li ostale slavne imovne obdine od svoje nepotrošive
šumske glavnice jednačak plaćaju ili ne, izlazim ovim
liepim uspjehom u javnost, da se i ostali slavni gospodarstveni
uredi ovom vrhovnom odlukom okoristiti uzmognu.


Aleksander Ugrenović,
protustavnik II. ianske imovne obćine.