DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 262 —


financijalno ravnateljstvo u Zagrebu odlukom od 28. ožujka
1898. broj 12839. riešilo utok, podnesen glede brisanja pristojbenog
jednaČka od 389 for. 34 nč. za godinu, propisana kod
kr. poreznoga ureda u Petrinji, izreklo je uslied tužbe šumarskoga
ureda II. banske imovne obćine u Petrinji sliedeću:


Os\id.\i-


Kr. ug. upravno sudište uvažuje tužbu, te riesava
tužiteljicu imovnu obdinu du žn osti plaćan j a
propisanoga joj pristojbenog jednačka od 389 for.
34 nove. na godinu.


Tužiteljna II. banska imovna obćina u Petrinji, došla je
na temelju zakona od 8. lipnja 1871. u vlastničtvo šumskog
gospodarstva, što ga ima, i to u ime odkupa prava drvareuja,
paše, žirovine i inih prava uživanja, zajamčenih obiteljima pukovnijskih
obćina, koja su dosele bila u običaju u državnim
šumama u bivšoj Vojnoj Krajini, a zvala se ma kako.


Nepokretna imovina, koja se iz šumskog gospodarstva sastoji,
ma da i jest nerazdieljenim vlastnićtvom imovne obćine
gledom na to, što je uživanje imovine u nerazdruživom spoju
samo sa posjedom kuće ili zemljišta pojedinih žitelja, dotično
obitelji, prosta je u smislu točke C) §. 24. zakonskoga članka


XXVI. od g. 1881. od pristojbenog jednačka.
A budući glavnica od 194665 for. 11 nč. podvržena pristojbenom
jednačku potječe takodjer iz šumskog gospodarstva
tužiteljne imovne obćine, pa ma da po zaporci valovnice sačinjava
i jednu netaknjivu temeljnu glavnicu, to su ipak na porabu
i uživanje iste ako i ne neposredno, to posredno ovlašteni
oni isti žitelji obćine, koji su na uživanje šumskog gospodarstva
ovlašteni, jer kamati glavnice, budući sačinjavaju
jedan od pokrivnih temelja izdataka, skopčanih sa šumskim
gospodarstvom, uplivaše na unosnost šumskog gospodarstva.