DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 261 —


Taj priziv navadjam ovdje ne u podpunom sadržaju, nego
samo bitne stavke i razloge, koji su nas vodili, da tražimo
svoje pravo. Medju inim smo naveli :


Gospodarstveni je ured stvar tako shvaćao, da je ova
glavnica, predstavljajuća nedoticivu imovinsku maticu, potječuću
od nepokretnoga imetka imovnih obćina, oproštena isto onako
od toga jednačka, kao što su to oproštene šume i šumska
zemljišta, dakle nekretnine na osnovu točke C. §. 24. zak. cl.


XXVI. — 1881., te opazke 1. tarif. čl. 9.´95. pr. tarif.), te
prema naredbi kr. ugarskoga fiuancijalnoga ministarstva od
27. siečnja 1884. broj 5546.
Ako to stoji, to se i glavnica kao i obće pokretnine spadajuće
na imovinu krajiških imovnih obdina ne mogu smatrati
podvrženima takmini, jer iz sada citirane ustanove ne proizlazi,
da bi u slučajevima, predvidjenimi u toj ustanovi, izključivo
nekretnine uživale oprost od takmine.


U toj ustanovi ne govori se samo o nekretninama, nego o
nekretnom dobru u obće, a pod nekretnim dobrom ne razumjevaju
se samo negibive stvari, nego sve što dobru spada, dakle
i glavnice i pokretnine, jer pojam «dobra» involvira jednu cielinu,
a ako se dobro naziva nekretnim dobrom, to se time hoće
kazati toliko, da se dobro samo u glavnom sastoji iz nekretninah.
Ali i prema intencijam zakonodavca, mora se prednapomenuta
ustanova u tom smislu tumačiti, jer se ne može glede
pokretnine uporabiti strožiji postupak nego glede nekretninah.


Na ovaj priziv stiglo je sliedeće riešenje:


Broj 6491 F.
1898.


´ U ime Njegova Veličanstva kralja!


Kralj. ug. upravno sudište — uzevši u svojoj dne 20. siečnja
1899. držanoj javnoj sjednici u razpravu stvar pristojbenog
jednačka II. banske imovne obćine u Petrinji, u kojoj je kr.