DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 260 —


Čena presuda zajedno sa razlozima dostaviti onoj pol. oblasti, u
okolišu koje okrivljeni boravi uz molbu, da istu ovomu proglasi
uz uputu, da mu prosto stoji proti presudi poprimiti u
§, 71. šum. zakona navedene pravne liekove.


Glede ovrhe tim postupkom dosudjenili kazna ostaju ne


taknuti dosadanji propisi.


Nepotrošive šumske glavnice (imovinske matice)
imovnih obćina, oproštene su od plaćanja pristojbenoga
jednačka (takmine).


Gospodarstveni ured 2. banske imovne obdine u Petrinji
imade nepotrošive šumske glavnice, pohranjene kod kralj. zem.
blagajne u Zagrebu u svoti od 194670 for. sve u vrijednostnih
papirih.


Temeljem valovanja, odmjeren bje po kr. poreznom uredu
u Petrinji po §. 77. 95. tr. čl. 9./95. D. 2. b. Vio7o u ime
pristojbenoga jednačka, da 2. banska imovna obćina od ove
glavnice godimice plati 389 for, 34 nČ.


Proti ovoj odmjeri uložio je gospodarstveni ured na kr.
financijalno ravnateljstvo u Zagrebu priziv, koji je odbit, a odmjera
potvrdjena, s razloga što «iz valovniee same proizlazi, da
valovni pokretni imetak sačinjava nepotrošivu i nedoticivu temeljnu
imovinsku maticu 2. banske imovne obćine; prema čemu
je jasno, da uporaba i uživanje iste ne pripada pojedinim ovlaštenikom,
pa se s toga na to ne može uporabiti u smislu naredbe
visokoga kralj. ug. ministra financije od 27. siečnja 1884.
broj 5546. na ustanovi §. 24. zak. čl. XXVI.—1881. za šume
i šumska zemljišta imovnih obćina u bivšoj Vojnoj Krajini,
ustanovljeni oprost od pristojbenoga jednačka».


Mi se ne zadovoljismo tim riešenjem, nego smo išli dalje;
podnieli smo priziv na vrhovno ugarsko upravno sudište u
Budimpešti. ^