DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 259


IX. Postupak kod islieđjivaiija, te izricanja presuda
radi prekršaja suprot sigurnosti šum. vlastničtva, počinjenih
po itetočincima, koji se nalaze kod vojnietva,
a čin su počinili prije nastupa vojne službe.


Dogadjalo se mnogo slučajeva, da se postupak radi pre


kršaja suprot sigurnosti šum. vlastničtva proti spomenutim oso


bama, za čine, koje su počinili prije nastupa vojne službe, nije


mogao provesti, buduć da nije bilo propisa, po kojima bi se


postupalo u takovim slučajevima.


Za to je kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove


naredbom od 5. veljače 1899. br. 5241. sporazumno sa c. i


kr. ministarstvom rata, odredila glede toga sliededi postupak:


Nadležna razpravna oblast, dužna je na svaku prijavnicu


radi prekršaja suprot sigurnosti šumskog vlastničtva izdati poziv


okrivljenom, jer se time prekida zastara (§. 531. k. z.).


Bude li poziv povraćen, jer se okrivljeni nalazi kod voj


ničtva, tad valja ponajprije ustanoviti, gdje okrivljeni kao vojnik


boravi.


Ako se nalazi u području razpravne oblasti, tad se razprava
vodi i dovršava prema ustanovama cit. naredbe minist.
unutarnjih posala provosudja i vrhovne vlasti redarstvene od


3. travnja 1855.; odnosno cit. zakona od 24. listopada 1872.
prema tomu, da li je čin počinjen u provincijalu ili u teritotoriju
bivše Vojne Krajine.
U koliko se pak okrivljenikove službeno mjesto ne nalazi
u području razpravne oblasti, tad valja zamolnim putem, izai
kako budu obavljeni nuždni izvidi, okrivljenog dati pres lušat
po onoj pol. oblasti, u okolišu koje on boravi.


Kad stigne od zamolne oblasti preslušni zapisnik, imade
se odrediti glavna razprava i na istu pozvati okrivljeni time,
da mu prosto stoji kod razprave dati se zastupati i po punomoćniku.


Nakon dovršenog postupka, na koliko se okrivljeni niti
po punomoćniku nije dao na razpravi zastupati, imade se izre