DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 258 —


b) ako se doprinese novih dokaza, iz kojih se razlogom
očekivati može, da će se uglaviti okrivljenikova krivnja.


Postupanje kod obnove postupka.
Obnova se imade redovito zaiskati kod one kr. kot. oblasti
(gradskog poglavarstva), kod kojeg je bio postupak proveden i
prvomolbena presuda izrečena. Na tu molbu povedeni postupak
ukazuje se kao nastavak prijašnjeg postupka. Oblast irnade
izvidit one činjenice, kojima se predlog za obnovu podkriepljuje,
te nakon eventualnog saslušanja okrivljenog odlučiti, imade li
uvjeta za dozvolu obnove, ne gleded na to, da li je možda
presuda preinačena odnosno potvrdjena po višoj molbi.
Odlukom, kojom se dozvoljava obnova, valja
ujedno izreci, da se prijašnja presuda dokida u
toliko, u koliko se odnosi na ono djelo, u pogledu
kojeg je obnova dozvoljena.
Ako je obnova dozvoljena jedino na korist osudjenoga,
ne će mu nova presuda dosuditi moči teže kazni, nego je ona,
na koju je bio presudjen u prvoj presudi.
Molba osudjenog za obnovu potupka ne obustavlja ovrhu
kazni; več jedino ako to oblast prema okolnostima za shodno
pronadje učiniti.
Glede privatno-pravnih tražbina vriedi, da se iste mogii
ovršiti u vrieme, dok trajao bude obnovljen postupak samo u
toliko, da se zadobije sigurnost.
Proti odluci oblasti, kojom se odbija molba za obnovu,
dozvoljen je utok na više oblasti.
Iz navedenog prava vrhovnog nadzora kr. zemaljske vlade,
uslied kojeg je ona ovlaštena, da ureda radi revidira uredovanje
nižih političkih oblastih i da ukine one oblastne riješitbe,
za koje se osvjedoči, da su neosnovane i protuzakonite, izvadjamo,
da je kr. zemaljska vlada ovlaštena i u vlastitom djelokrugu
dozvoliti obnovu kaznenog postupka, u koliko ustanovi,
da stanovita presuda ne odgovara materijalnoj istini. Tom
prigodom može dozvoljujuć obnovu, odmah novu presudu izreći.