DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br, 5. u ZAGREBU, 1. svibnja 1899. God. XXIII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 nove.; za V4 stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije.


Sabrao prof. dr. Aug. Langhoffer.


Sakupljam sve podatke o štetnim kukcima našeg područja^
a kako se sabralo toga materijala više, nego bi čovjek na prvi
pogled mislio, smatram, da je shodno, ako raztresene podatke
saberem bar u neke skupine.


I.
Prvu ovu skupinu tvore podatci onih štetnih kukaca Hrvatske,
0 kojima su stigle prijave od kr. šumarija kr. ug. entomološkoj
postaji u Budimpešti. Publicirani su do uključivo


g. 1893. u dva sveščiča i to 5. svezak publikacija pod naslovom
Jelentes az 1886.—1889. evekben felmeriilt erdei rovarkarokro
l (Izvješće 0 šumskim štetama u g. 1886.—1889.
od kukaca po injenim) izašlo g. 1891., dočim su u svezku 12.
podatci za god. 1890.—1893. pod naslovom Jelente s azl890.
do 1893. evekben felmeriilt erdei rovarkarokrol. Za podatke u
g. 1894. —1898. uključivo, zahvaljujem predstojniku kr. ugar.
entomološke postaje u Budimpešti g. J. J a b 1 o n o w s k o m u,
koji je bio take Ijubezan, te povjerio svome asistentu g. Z.
Szerdahelyi-ju, da mi za ovu svrhu iz akata ispiše one
podatke, koji se protežu na naše područje. Obojici gospode srdačna
hvala i na ovom mjestu.


ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 226 —


Ako se smatra svaki datum kao poseban podatak, tad
vidimo, da je stiglo od kr. šumarija za naše područje 460 prijava
i to:


Hjmenopter a 8 prijava, koje pripadaju 8 vrstima;
Lepiđopter a 211 prijava, koje pripadaju 12 vrstima;
Dipter a 1 prijava, koja pripada 1 vrsti;
Coleopter a 238 prijava, koje pripadaju 14 vrstima;
Hemipter a 2 prijave, koje pripadaju 2 vrstima;


Ukupno 460 prijava, koje pripadaju 37 vrstima.
Karakteristično je, da razmjerno mnogo prijava pripada
malenom broju vrsti štetnika, a poučni su ti podatci i sa raznih
drugih razloga; no ja ću se svratiti na to još drugom zgodom,
a sad neka govore podatci bez mojih primjetaba.
Spomenut ću samo to, da za godinom slijedi županija, tad
mjesto i vrijeme opažanja uz neke opaske kod pojedinih vrsti,
kako sam ih našao.


A) Opnokrilci (Hjmenoptera).


Blennocampa nigrita Fahr. (Tenthredo nigerrima Kl.)
1889. Srijemska županija: Vrbanja, Drenovci i Eajevoselo


6 lip. 3 srp.
1890. Srijemska: Vrbanja, Drenovci, Eajevoselo 2 hp. 2 srp.
1891. Srijemska; Lipovac, Morovič ... . 31 svib.
1898. Požeška: Krapje, Lipovljani, Novska . 8 lip. 30 lip.


U svim tim mjestima brstila je gusjenica lišće jasena.


Cynipiđi. Koncem lipnja g. 1886. poslala je šumarija u
Lipovljanima iz požeške županije šiške sa hrasta lužnika od
ovih osa šiškarica : Andricus inflator Hart., curvator Hart.,
fecundatrix Hart., Gynips aries Gir., i lignicola Hart., Neuroterus
fumipennis Hart. (tricolor Hart.) i baccarum L.


B) Leptiri (Lepiđoptera).


Aporia Crataegi L.


1892. Požeška: Lipovljani, Krapje, Novska 16. svib. 31. svib.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 227 —


Strogo uzeto, gusjenice nisu počinile šumsku štetu, jer su
bile na grmlju, ali je bila pogibelj za vrtove u slučaju, da se
vrlo razmnože.


Smerinthus Populi L.


1886. Bjelovarsko-križevačka: Pitomaca ... . 16 srp.
Gusjenica obrstila je lišće pojedinih topola (crne topole,
jasike, jablana), ali šteta jedva je iznašala 5´´/o.


Porthesia chrtjsorrhoea L.


1887. Požeška: Lipovljani 25. svib.
1888. Požeška: Lipovljani 17. svib.
1889. Modruško-rijećka: Vojnić 12. svib.


Požeška: Kova Gradiška . 6. ruj.
Požeška: Lipovljani 17. lip.
Srijemska: Vrbanja 3. lip.
Zagrebačka: Eujevac 6. lip.
Gusjenice brstile su sa onom slijedeće, vrsti lišće hrasta,


ali štete nisu bile velike.


1890. Bjelovarsko-križevačka: Berek . . . 30. lip. 3L srp.
Bjelovarsko-križevačka: Ivanska 30. svib.
Požeška: Krapje, Lipovljani, Novska 1. svib. 1. lip.


31. srp. 30. kol. 4. list.
Požeška: Eaić 12. svib. 3. lip. 3. srp.
Požeška: Nova Gradiška 3. svib. 3. lip. 8. srp. 6. kol. 2. ruj.
Srijemska: Jamina, Strošinci 1. svib.
Srijemska. Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 2. lip. 2. srp.
Srijemska: Morović, Lipovac 30, trav. 31. svib. 31. lip.
Zagrebačka,: Divuša, Dvor, Jabukovac, Klasnić, Kostajnica,
Kraljevčani, Majur, Mali Gradac, MeČenčani,
Rujevac . 8. lip. 8. srp. 8. kol.
1891.
Požeška: Krapje, Lipovljani, Novska .. . 4. lip.
Požeška: Eaić 6. lip. 4. srp.
Požežka: Nova Gradiška 2. lip. 2. srp. 1. kol. 1, ruj.
Srijemska: Drenovci, Eajevoselo, Vrbanja, 11. svib. 1. lip.


2. srp. 15. kol. 1. ruj.


ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 228 —


Srijemska: Lipovac, Morović 30. trav. 31. svib. 31. kol.
Srijemska: Nemci 5. ruj. 30. ruj.
1892. Požeška: Lipovljani, Krapje, Novska 16. svib. 31. svib.


31. kol.
Požeška: Stara Gradiška, Okućani, Mašid, Nova Gradiška
15. svib. 5. Kp.
Požeška: Rai6 13. svib. 5. lip.
Srijemska: Bošnjaci, Otok 1. svib.
Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 1. svib. 3. lip.


Srijemska: Lipovac, Morović . . 30. trav. 31. svib.
Srijemska; Nemci 30. trav. 31. svib.
1894. Požeška: Lipovljaui 31. svib.
1898. Srijemska: Nemci ........ . 31. svib.
Ocneria dispar L.
1886. Bjelovarsko-križevačka: Pitomaca ... . 31. svib.
Požeška: Lipovljani 22. svib.
1887. Modruško-rijecka: Vojnić 16. lip.
Požeška: Jasenovac 30. trav.


1888. Bjelovarsko-križevačka: Kloštar Ivanić 3. lip. 16. srp.
Požeška: Lipovljani 3. srp. 15. kol.
1889. Bjelovarsko-križevačka: Čazma . . 3. svib. 23. svib.
Bjelovarsko-križevačka: Draganec ... . 13. svib.
Modruško-rijecka: Vojnić 12. svib.
Požeška: Jasenovac . 4. lip.
Požeška: Lipovljani . 7. srp. 30. lip. 1. ruj.
Požeška: Eaić . 1. srp. 4. kol.
Požeška: Nova Gradiška . 1. lip. 7. kol. 6. ruj.
Srijemska: A^rbanja . 6. lip. 3. srp. 4 kol.
Zagrebačka: Rujevaciokolica 6. lip. 5. srp. 10. kol. 10. ruj.
1890. Bjelovarsko-križevačka: Berek . . 30. lip. 31. srp.
Bjelovarsko-križevačka: Čazma, Farkaševac, Gudovac,
EHoštar Ivanić, Križ 18. trav.


11. svib. 10. kol.
Požeška: Krapje, Lipovljani, Novska 1. svib. 1. lip.
31. srp. 30. kol. 4. list.


ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 229 —


Požeška: Eaie 12. svib. 3. lip. 3. srp.
Požeška: Nova Gradiška 3. svib. 3. lip. S. srp. 6. kol.
2. ruj.


Srijemska: Bošnjaci, Otok ... . 30. lip. 5. srp.
Srijemska: Drenovci, Eajevoselo, Vrbanja 2. lip. 2. srp.
Srijemska: Jamina, Raca, Strošinci 1. svib. 2 lip. 2. ruj.
Srijemska: Morović, Lipovac 30. trav. 31. svib. 31. srp.


3. ruj.
Srijemska: Nemei .. . 8. svib. 31. svib. 30. lip.
Zagrebačka: Divuša, Dvor, Jabukovac, Klasnić, Kostajnica,
Kraljevčani, Majur, Mali Gradac, Mečenčani,
Rujevac 10. svib. 8. lip. 8. srp.


8. kol.
1891. Požeška: Krapje, Lipovljani, Novska 10. svib. 4. lip.
oO. lip. 31. srp. 31. kol.
Požeška: Eaid 6. lip. 4. srp. 7. ruj.
Požeška: Nova Gradiška 1. svib. 2. lip. 2. srp. 1. kol. 1 ruj.
Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 11. svib. 1 lip.


2. srp.
Srijemska: Jamina 30. svib. 1. srp.
Srijemska: Lipovac, Morovid . . . 30. trav. 31. svib.
Srijemska: Nemci . .. . 7. svib. 31. svib. 30. lip.
1892. Požeška: Stara Gradiška, Okućani, Mašic, Nova Gra


diška . . 5. lip. 6. srp.
Požeška: Raić . . 5. lip. 6. srp.
Srijemska: Nemci 30. trav. 31. svib.


1894.
Požeška: Lipovljani . . .31 . svib.
Gubar pojavio se je u g. 1890.—1892. u velikoj množini,
ali već u g. 1892. haraju medju njima nametnici.


G. 1890. u bjelovarsko-križevačkoj županiji u Bereku opazila
se je šteta na prostoru od 20.000 rali. U požeškoj županiji
harale su gusjenice skupa s onima od Porthesia chrysorrhoea.
U šumariji raićkoj bile su raširene na prostoru od 12.000
rali, gdje se je pridružila k obim spomenutim vrstima još i
Gastropacha neustria.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 230 —


U srijemskoj su županiji opustošile u Morovidu i Lipovcu
cijele šumske predjele.


U šumama šumarije rujevačke u zagrebačkoj županiji opazili
su, da se je štetnik raširio poglavito na južnim zastiđenim
obroncima; od 5 godina nisu tu opazili tako znatne štete. Samo
su poštedili jasene, breze i johe.


Od bioloških podataka vrijedno je spomenuti, da su se u
području lipovljanske šumarije počele gusjenice zakukuljivati


28. svibnja, ali od kukuljica jedva ih je 10—15Vo došlo do
leptira, ostale su kukuljice uništili parazitički IIymenopteri.
1891. U požeškoj županiji u okolici Lipovljana pojavio
se je ovaj štetnik u društvu sa Gastropacha neustria i Fortliesia
chnjsorrhoea na drvlju i to više u gorskim šumama nego
uz Savu. Mjestimice su uništile gusjenice 10—307o lišća. Leptiri
su se pojav li samo u neznatnoj množini od 3—8 srpnja,
a ved se je prije toga opažalo i na gusjenicama, da su bolesne;
sve je to bilo uzrokom, da se je u kolovozu malo jaja vidjelo
na stablima. U Raiću su načinili znatnu štetu sa spomenutim
dvim vrstima na prostoru od 12.000 rali. U Novoj se je Gradiški
pojavila ova vrst u znatnoj množini u društvu sa Porthesia
chrysorrhoea. Jaja su se izvalila, kako je prijavljeno, u
drugoj polovici travnja.


U srijemskoj županiji u okolici Vrbanje u šumskim predjelima
Sočna i Paovo pojavile su se na prostoru od kakvih
800 rali sa gusjenicama od Porthesia chrysorrlioea, ali mnogo
više one vrsti nego li ove potonje. Jaja su se i tu izvalila
koncem travnja, a gusjenice zakukuljile se u drugoj poli lipnja.
U Jamini je samo mjestimice štetu počinila, ali se je u znatno
manjoj množini pojavila, nego u prijašnjoj godini. U Morovidu
i Lipovcu, gdje su u prijašnjoj godini samo sporadično,
cijele krajeve šumske poharale, pojavile su se u godini 1891.
U Nemcima su ostali samo najmladji nasadi poštedjeni. I tu
su se gusjenice zakukuljile u drugoj poli lipnja.


1892. U požeškoj županiji u šumariji raidkoj napala je
hrastovu šumu na 500 rali, a u šumariji gradiškoj hrast
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 9     <-- 9 -->        PDF

231


bukvu na 600 rali. U oba je mjesta bilo i gusjenica od Forthesia
chrysorrhoea.


U srijemskoj se je županiji u Niemcima pojavila u svim
šumama manje više, a u društvu sa Porthesia chrt/sorrhoea. U
svibnju je krenula i u tom stvar na bolje, a šteta je bila manja,
nego se je iz početka mislilo, da će biti.


Jaja od gubara namazana u kr. ug entomološkoj postaji
sa katranovim uljem nisu dala ni jedne jedincate gusjenice,
dočim su se iz ostalih jaja izvalile.


Gastropacha neustria L.


1887. Požeška: Lipovljani .25 . svib.
1888. Požeška: Lipovljani 6. lip.
1889 Požeška: Lipovljani . 17. lip.
1890 Požeška: Eaid 12. svib. 3. lip. 3. srp.
1891 Požeška: Krapje, Lipovljani, Novska 10. svib. 4. lio.


30. lip. 31. srp. 31. kol.
1892. Požeška: Lipovljani, Krapje, Novska . . . 3L svib.
Kukavičji suznik počini znatnu štetu ne samo u voćnjacima,
nego i u šumi, jer opustoši često i hrast.


G. 1888. napao je u Lipovljanima 300 rali, a u sliedećoj
godini već 1 200 rali. G. 1890. harao je u društvu sa gubarom
i zlatokrajom u Raiću. G. 1891. najavljena je šteta iz šumarije
lipovljanske u požeškoj županiji u iznosu od 10 — 30°jo,
no kod toga je i gubar bio u poslu. G. 1892. pokazao se je
sporadično na teritoriju lipovljanske šumarije.
Lasiocampa potatorla L.


1888. Modruško-riječka: Vojnić ...... . 13. svib.
Gusjenica je pojela na 110 rali lišće i onogođišnje mladice
hrasta. Šteta počinjena je iznašala 5°/o.


Cnethocampa processionea L.


1887. Požeška: Lipovljani . . 15. svib.
1888. Požeška: Jasenovac . ..... . 30. lip.
Požeška: Lipovljani .. . . . 3. srp. 15. kol.
1889. Požeška: Lipovljani . ..... . 17. hp.
Požeška: Raić . . 1. srp. 4. kol.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 232 -
Požeška. Nova Gradiška
7. kol.


Zagrebačka: Eujevac i okolica .. . 4. lip. 5 srp.


1890. Zagrebačka: Divuša, Dvor, Jabukovac, Klasnić, Kostaj


nica, Kraljevčani, Majur, Mali Gradac, Me


čenčani, Rujevac
srp.


U g. 1889. harale su gusjenice u Lipovljanima na 1200
rali. Po iskustvu Kozarca, tadanjega šumara u Lipovljanima,
ima gusjenica u požeškoj županiji 5 godišnji ciklus i to tako,
da ih je kroz 2 godine mnogo, tečajem slijedećih dviju godina
broj postepeno pada, a u petoj godini počinju preostali zdravi
primjerci ciklus na novo. Ovo vrijedi i za kukavičjeg suznika
i za zlatokraja. Peta godina ciklusa bila je g. 1887.


G. 1890. pojavila se je ova vrst u okolici Rujevca u
družtvu sa gubarom i zlatokrajem, ali nije počinila velike štete.
Hibernia defoliaria Cl.


1887. Modruško-riječka: Fužine, Mrkopalj ... . 2. srp.
1888. Modruško-riječka: Fužine . 30. lip.
1890. Modruško-riječka: Fužine Mrkopalj ... . 2. lip.
1898. Srijemska: Morović 31. lip.


G. 1890. brstila je gusjenica te grbe u općinama Fužine
i Mrkopalj, imenito U sumi Bitoraj lišće bukve i lipe.
Cheimatobia brumata L.


1887. Modruško-riječka: Fužine, Mrkopalj .. . 2. srp.
1888. Modruško-riječka: Fužine 30. lip.
1889. Zagrebačka: Rujevac i okohca .. . 4. lip. 5. srp.
1890. Zagrebačka: Divuša, Dvor, Jabukovac, Klasnić, Kostajnica,
Kraljevčani, Majur, Mali Gradac, Mečenčani,
Rujevac 10. svib.
1898. Srijemska: Morović 31, lip.


G. 1890. počinila je gusjenica ove grbe štetu u spomenutim
mjestima zagrebačke županije na hrastu i bukvi, a osobito
na plodnosti žira, u družtvu sa gubarom.
Coriscium Brogniardellum Fabr.


1886.
Požeška: Lipovljani 30. lip.
Gusjenice ovoga moljca žive u listu hrasta, a bušili su
lišće na cijelom teritoriju lipovljanske šumarije bez očite štete
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 233 —


Tortrix viridana L.


1886. Srijemska: Nemci 6. lip.
1887. Srijemska: Nemci 6. lip.
1>89. Zagrebačka: Eujevac i okolica .. . 4. lip. 5. srp.
1890. Bjelovarsko-križevačka: Čazma, Farkaševac, Gudovac,
Kloštar Ivanić, Križ 18. trav.


11. svib.
Prem ova gusjenica brsti lišće hrasta, dala se je u rujevačkim
šumama i na bukvu, a g. 1890. združila se je u bjelovarsko-
križevačkoj županiji sa gubarom.


Steganoptijcha ahiegana Dup.
1893. Modruško-riječka: Novi. . 3. kol. 21. list. 10. stud.
1894. Modruško-riječka: Novi . . 31. ož. 19. trav. 13. lip.
1895. Modruško-riječka: Novi 5. lip. 9. list.


Ovaj leptirić nije bio poznat u našoj domovini, a nisu ga
ni ubrajali medju štetne, kao što se nije ni znalo, da gusjenica
živi u iglicama omorike. G. 1893. pojavio se je u množini i
kao štetnik u šumi, koja pripada općini Novi, a u susjedstvu
je sa državnom šumom. To je šuma smrekova, pomješana sa
bukvom, iznaša kakvih 250 rali, leži 8—900 m. visoko, od Novog
kakvih 20 kim. uz Rudolfinsku cestu, nad kućama Breze. Već
polovinom srpnja bile su iglice smreke, imenito u gornjoj četvrti,
crvenkaste, suhe, te su padale dolje. Gusjenica, koja
buši iglicu, već se u rujnu zakukulji, a male jedva 4 mm.
duge kukuljice sprovedu zimu u šumskom šušnju.


C) Dvokrilci (Diptera).


Cecidomtjia Salicis Schrk.
1886. Požeška: Lipovljani 30. trav.
Ličinke žive u nabrekhnama vrbe.


D) Kornjaši (Coleoptera).


Melolontha vulgaris L.
1887. Ličko-krbavska: Lovinac . . . . . . .2 . lip.
Ličko-krbavska: Otočac . 14. lip.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 234 —


1888. Zagrebačka: Rujevac kol.
1889. Modruško-riječka: Fužine .1 . svib.
1890. Modruško-riječka: Fužine, Mrkopalj .. . 2. Kp.
1892. Zagrebačka: Divuša, Dvor, Graduša (Bednik), Jabukovac,
Klasnid, Kostajnica, Kraljevčani, Majur,
Mali Gradac, Mečenčani, Rujevac 18 srp.


G. 1889. kvarila je grčica hrušta na prostoru od 500 hv.
u Fužinama modruško-riječka županije mlada stabla bora; god.
1890. napala je i lipe. G. 1892. opažena je u zagrebačkoj županiji
veća množina hrušteva.
Lytta vesicatoria L.


1886. Bjelovarsko-križevačka: Pitomaca ... . 15. srp.


G. 1886. pojela posve lišče sa jasena na prostoru od
200 rali na teritoriju pitomačke šumarije. Po vijestima kr. šumara
E. Dobiaša pokazuje se babak u okolici Gospića ličkokrbavske
županije gotovo svake godine, ali se u većoj množini
pojavi samo svake treće godine.
Hylobius pinastri Gjllenh,
1886. LiČko-krbavska: Kosinj 10. svib.
Ova pipa oštećivala je skupa sa slijedećom vršću mladice
mlade crnogorice.


Pissodes Fini L.


1886. Ličko-krbavska, Kosinj ....... . 10. svib.
Ova se je pipa pojavila sporadično na mladicama mlade
crnogorice na prostoru od 3000 rali; šteta je iznašala 10%.


8tereonychus Frazini De Geer (Cionus Fraxini Deg.).
1886. Srijemska: Morović i Lipovac 4 lip.
1887. Srijemska: Morović i Lipovac 31. svib.
1888. Srijemska: Morović, Lipovac i Strošinci . . 31. svib.
1889. Srijemska: Morović i Lipovac 31. svib.
1892. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 17. lip. 1. srp.


1. kol.
Srijemska: Lipovac, Morović 30. lip.
1893. Srijemska: Nemci 7. kol.
1897. Srijemska: Županja . ....... . 15. srp.
1898. Srijemska: Nemci .31 . svib.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 235 —
Ova je pipa navaljivala na cijelom teritoriju šumarije morovićke
za 5 godina u svibnju svake godine na jasene, bez razlike
starosti, a brstila je lišde tako jako, da je mjestimice cijele
plohe opustošila. U prijašnjim godinama nisu ju opazili. U
šumskim predjelima, gdje je jasen potisnuo niže lirastove, uplivala
je šteta počinjena na jasenu, povoljno na rast hrastova.


G. 1892. obrstila je ova pipa u području opdina: Drenovci,
Kajevoselo, Vrbanja, Lipovac i Morovid u srijemskoj županiji
sve mladice jasena, poradi česa je gubitak na drvu iznašao
kakvih 50%- Po prijavi morovidke šumarije pomoglo je to hrastovima,
koje jasen obično potisne, jer brže raste. U drugim
su se godinama pojavile pipe samo u svibnju, ali g. 1892. potjerali
su jaseni tek u lipnju, a čim su se pojavile mladice i
prvo nježno lišde, odmah ih je napala pipa.
G. 1893. pojavile su se te pipe u Nemeima u neobičnoj
množini, a od konca svibnja u lipnju i srpnju obrstile su sve
jasene.
Bhi/nchites Alni Miill. (Rhjnchites betuleti Fabr.).
1889. Bjelovarsko-križevačka: Pitomaca ... . 21. svib.


Čini se, da se je ova pipa pojavila samo oko šumarske
kude, jer se je po izvješdu pojavila na sjenici od Ampelopsis
hederacea (quinquefolia).


Eylastes palliatus Gyll.
1886. Ličko-krbavska: Škare 10. lip.
Šteta po ovom kornjašu bila je neznatna, jer su ga našli
samo na nekoliko izvaljenih jela.


Pityophthorus mierographus L.


1886. Ličko-krbavska: Škare 10. lip.
Pojavio se je u Škarama u prilično velikom broju.


Tomicus typographus L.


1886. Ličko-krbavska: Kosinj 1. srp.
Ličko-krbavska: Škare . 10. lip.
Modruško-riječka: Begovorazdolje 6. kol. 6. ruj. 5. list.
Modruško-riječka: Jasenak ... . 5. lip. 4. kol.
1887. Ličko-krbavska: Kosinj dolnji . . 6. srp. 30. srp.
Ličko-krbavska: Škare 31. srp.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 14     <-- 14 -->        PDF

236


1887. Modruško-riječka: Ogulin 13. srp. 5. kol.
Srijemska: Nemci . 1. ruj. 2. list.
1888. Ličko-krbavska: Kosinj . 10. lip. 6. srp. 1. kol.
Modruško-riječka: Ogulin 4. lip. 16. ruj. 6. list.
1889. Modruško-riječka: Ogulin 10. srp.
t Srijemska Nemci . ... . 4. srp.
1890. Modruško-riječka: Ogulin . 6. lip. 3. srp.
1891. Modruško-riečka: Ogulin 13. lip.


G. 1890. počinio je ovaj potkornjak u Ogulinu modruškoriječke
županije 107o štete na prostoru od 750 rali.
G. 1891. u Ogulinu raodruško-riječke županije napao je
na prostoru od 80 rali ostanke u proljeće posjećenih jela, neoguljene
klade i vrške. Klade su ogulili i spalili.
Xylehorus monographus Fabr.


1886: Srijemska: Jamina, Raca, Strošinci .. . 7. lip.
Srijemska: Nemci . . 6. lip. 30. srp. 3. ruj. 1. list.
Srijemska: Vrbanja, Drenovci, Rajevoselo . 6. srp.
Srijemska: Županja .. . 31. svib. 4. kol. 4. ruj.


1888.
Srijemska: Nemci . 1. svib. 31 svib. 30. lip. 1. kol.
Srijemska: Vrbanja, Drenovci i Rajevoselo 30. trav.


5. srp. 7. kol.
1889.
Srijemska: Nemci ...... . 1. srp. 12. kol.
Srijemska: Vrbanja, Drenovci, Rajevoselo 3. lip. 3. srp.


4. kol.
1890. Srijemska: Nemci 31. srp.
Srijemska: Vrbanja, Drenovci, Rajevoselo . . 10. svib.


1891.
Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 11. svib. 1. lip.


2. srp. 15. koL
1892. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 1. svib. 3. lip.
1. srp. 1. kol.
Srijemska: Nemci 31. srp.
1893. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 1. svib. 1. srp.


1. kol. 1. ruj. 30. ruj.
Srijemska: Nemci 31. kol.
1894. Srijemska: Vrbanja 31. svib. 8. lip. 3. srp. 24. ruj. 3. list.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 237 —


1895. Srijemska: Vrbanja 19. svib. 4. lip. 23. srp. 15. kol.


2. ruj. 4. list.
1896. Srijemska: Vrbanja 2. svib. 2. lip. 4. srp. 11. kol.
3. ruj. 10. list.
Srijemska: Vinkovce 6. svib.
1897. Srijemska: Vrbanja 30. trav. 31. svib.
Srijemska: Nemci 30. trav.
1898. Srijemska: Vrbanja 30. trav. 31. svib. 30. lip. 31. srp.


31. kol.
Ovaj je potkornjak počinio na hrastovima srijemske županije
mjestimice znatne štete; tako je u okolici Vrbanje sa
velikom strižibubom na toliko izbušio drvo, da se nije moglo
u tehničke svrhe upotrijebiti. U Nemcima je napao stara bolesna
stabla, u ostalim je mjestima bila šteta neznatna. Dok je
redovito bušio sa ličinkom strižibube (škarambeča), združio se
je u okolici Vrbanje sa slijedečom vrsti na starijim hrastovima.
Združenim napadajem ovih triju kornjaša počela su se njekoja
stabla sušiti. U Nemcima su procijenili počinjenu štetu na 50%-


Xyleborus dryographus Ratzb.


1886. Srijemska: Vrbanja, Drenovce, Podgajci, Rajevoselo, Seljani
6. srp. 3. list.
1887. Srijemska: Vrbanja, Drenovci i Rajevoselo 7. srp. 1. kol.


25. ruj.
1888. Srijemska: Vrbanja, Drenovci i Rajevoselo . 30. trav.
1889. Srijemska: Vrbanja, Drenovci i Rajevoselo 3. lip. 3. srp.
4. kol.
1890. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja . . 10. svib.
1891. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 11. svib. 1. lip.
2. srp. 15. kol.
1892. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 1. svib. 3. lip.
1. srp. 1. kol.
1893. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 1. svib. 1. srp.
1. kol. 1. i 30. ruj.
1894. Srijemska: Vrbanja 31. svib. 8. lip. 3. srp. 24. ruj.
3. list.


ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 238 —


1895.
Srijemska; Vrbanja 19. svib. 4. lip. 23. srp. 15. kol.


2. ruj. 4 list.
1896. Srijemska: Vrbanja . 2. svib. 2. lip. 4. srp. 10. list.
1897. Srijemska: Vrbanja . . 30. trav. 31. svib 31. srp.
1898. Srijemska: Vrbanja 30. trav. 31. svib. 30. lip. 31. srp.
31. kol.
Harao je na više mjesta u srijemskoj županiji, a obično
napadao starija stabla. Počinjene štete su imenito zato velike,
što ne buši samo pod korom, već se uvuče i u stablo poput
prijašnje vrsti, a time što drvo na sve strane isprebuši, postane
drvo nevaljanim za obrtne svrhe. Pojavio se je u društvu
s prijašnjom vrsti.


Trijpodendron Uneatum Oliv. (Xyloterus lineatus 01.)


1887. Modruško-riječka: Fažine , 2. lip.
Modruško-riječka: Lokve 6. svib.
1890. Modruško-riječka: Ogulin 7. lip.


Ovaj potkornjak navalio je na jele i na smreke i to na
one, koje je vjetar polomio kao što i na posječene panjeve.
U Ogulinu je navalio na prostoru od 70—80 rali na preva-
Ijene i bolesne borove, ali nije velike štete počinio.


Gerambyx cerđo L. (Cerambyx heros Scop.)


1886.
Požeška: Lipovljani 29. trav.
Srijemska: Jamina . . . 29. lip. 30. srp. 3. list
Srijemska: Morović .. . 2. lip. 30. kol. 25. list.-
Srijemska: Nemci ... . 30. trav. 6. lip. 20. srp.
Srijemska: Vrbanja, Drenovci i Rajevoselo 30. trav.


29. svib. 6. srp.
V


Srijemska: Županja srp.
1887. Srijemska: Jamina 12. srp. 30. ruj.
, Srijemska: Lipovac . 8 srp.
Srijemska: Nemci . . 30. lip. 31. srp, 1. ruj. 2. list.
Srijemska: Vrbanja, Drenovci i Rajevoselo 7. srp. 1. kol.


25. ruj.
1888.
Srijemska: Nemci . 1. svib. 30. svib. 30. lip. 1. kol.
Srijemska: Vrbanja, Drenovci i Rajevoselo 3. trav. 7 srp.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 17     <-- 17 -->        PDF

239


1889. Srijemska: Nemci 4. srp.
Srijemska: Vrbanja, Drenovci i Rajevoselo 3. lip. 3 srp.


4. kol.
1890. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja . . 10. svib.
Srijemska: Nemci 3. srp.
1891. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 11. svib. 1. lip.


1. srp. 15. kol.
Srijemska: Nemci 2. kol.
1892. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 1. svib. 3. lip.


1. srp. 1. kol.
Srijemska: Nemci 1. srp.
1893. Srijemska: Drenovci, Rajevoselo, Vrbanja 1. svib. 1. srp.


1. kol. 1. ruj. 30. ruj.
Srijemska: Nemci 1. lip. 31. kol.
1894. Srijemska: Vrbanja 31. svib. 8. lip. 3. srp. 24. ruj. 3. list.
1895. Srijemska; Vrbanja 19. svib. 4. lip. 23. srp. 15. kol.


2. ruj. 4. list.
1896. Srijemska: Vrbanja 2. svib. 4. srp. 11. kol. 3. ruj.
10. list.
Srijemska: Vinkovci . 6. svib.
1897. Srijemska: Nemci 30. trav.
Srijemska: Vrbanja 30. trav. 31. svib. 31. kol.
1898. Srijemska: Nemci . 31. svib.
Srijemska: Vrbanja .. . 31. svib. 30. lip.
Ličinka ove strižibube buši u starim hrastovima, a time
postaje probušeno drvo neprikladno za obrtne svrhe. U Moroviću
je g 1886. pojedina stabla uništio, te počinio 30";o štete,
dok je u Nemcima iste godine počinio 50´*jo. U potonjim je
godinama počinio u području šumarije u Nemcima u društvu
sa Xylel)orus monographus 50°|o štete. U hrasticima šumarije u
Vrbanji na prostoru od 5000 rali kvario je drvo, a i tu je
počinio štetu u družtvu sa Xyleborus monographus, a osim njega
i sa X. đrijographus.


Phgllodeda Vitellinae L. (Phratora Vitellinae L.)
1886. Požeška: Lipovljani 22. svib.
Obrstila je lišće pojedinih vrba na rubu šuma sve do žilica.
ŠUMARSKI LIST 5/1899 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 240 —


E. Rileari (Hemiptera).
Tetraneura Ulmi L.


1886. Požeška: Lipovljani 30. lip.
Na rubu šuma uz Savu su se šiške na lišdu nekojih bri


jestova u tolikoj množini pojavile, da su se pod teretom čak
grane prigniile.
Lecanium abietis.
1894. Zagrebačka: Zagreb 19. svib.


Danska metoda prorede.


Vrlo uvaženi stnikovnjak g. Dr. Metzger saobduje u IX.
i X. svezkn Miindener Forstliche Hefte, pod naslovom : »Diinische
Reisebilder« u kratko rad uzor-šumogojaca, danskih šumara.


Od svih tamo pomenntih metoda, najvažnija je za nas
metoda prorede, kojom se ovi služe; — koli s toga, što joj
je jezgra toli zrela, da će nedvojbeno iztisnuti do sada neobičajne
pojmove o svrsi i načinu prorede. — toli i stoga — što
se ta metoda i u nas, prem smo vrlo zaostali za intensivnim
šumarenjen Danaca, — može provesti, na znatan napredak
našega šumogojstva.


Navlas može ta metoda na uzgoj naših hrastika vrlo
povoljno djelovati.
S toga, neka mi bude dozvoljeno, da u kratko na nju
svrnem pažnju gg. kolega.


Danskom metodom prorede, nastoji se uzgojiti sastojina
iziskivane visine čiste deblovine, — uz što moguće znatniji
prirast u debljinu, dakle kako vidimo, ideal je: gradjevno drvo
proizvadjajuća šuma.


Pošto Danci, za svoje odnošaje, drže visinu od 15 m.
deblovine najunosnijom, — žele oni ovoj podati što veću
debljinu.