DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1899 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 215 —


Promet i trgovina.


Trgovina sa drvom dosta je živahna i nadati se je, da 6e tako potrajati,
navlastito što se tiče hrastovih trupaca i rezane robe, koja većinom
ide u Njemačku, a kako smo već javili, velika je potražba za drvom u
poranjskih predjelih Njemačke uslied povoljnih konjunktura njemačke
industrije, što je u saveza sa dogodjaji u Kini, gdje Njemačka uspješno
konkurira sa oštalimi narodi. U slaboj je cieni njemačka bačvarska
gradja, ali možda će u tom skorim na bolje krenuti. Nu i naši đužičari,
koji se bave proizvodnjom francezke dužice, čini se, da će se riešiti
svojih zaliha, jer se je do sele slaba ciena (180—190 for. od 1000 kom. m.)
počela dizati uslied veće trošnje. Dapače javljaju bečke novine, da se je
tečajem veljače toliko dužiop a Francuzku izvezlo, koliko se već tečajem
mnogih godina u tom mjesecu izvezlo nije. Priobćujemo niže, iz domaćih
trgovačkih krilgovah potičući izkaz, o onoj množini francuzke dužice,
koja će se od prilike proizvesti u ovogodišnjoj campaciji 1898./9., iz
kojeg se može razabrati, koje su naše glavne trgovačke kuće na tom
trgu, i koliko je navlastito Hrvatska i Slavonija u toj proizvodnji zastupana.
Osim toga nastavljamo naše potanke mjesečne izvještaje o kretanju
te robe iz Rieke i Trsta u mjesecu siečnju t. g. Konstatujemo ujedno,
da se je prodaja sječina u naših šumah nastavila skoro sve do sele, što
je i opet znakom, da naš drvarski trg biva živahniji, a svjedoči to i
osnutak nove piljane u Cernomercu kraj Zagreba, o kojoj na drugom
mjestu potanje viesti donosimo.


Izvoz francuskih dužica iz Trsta u mjesecu siečnju 1899.


g


o o


eS


> o


Ime broda Vrst Ođpremila kuća &, ´rt


ri
M O T—I


73 C
se
ffi P-l ES]


O =3


tsi


Hebe Parob. Holan. G. M De Amicis 91693
Bari >. Tal. J. B. M. Gairard — — — 3577
Matico Minghetti n „ G. M. De Amieis — — 15363
Barletta „ A. Ug. Tli Schadelooc.h 324901 — — —
Ceres „ Tal. J.B.M. Gairard — — — 9631
Andrassy n A. Ug Christ. Gaffinel — — 1400 —
Triffiav — ^ — 4030


Ukopno 3Ž4901 91693 1400 32591
ŠUMARSKI LIST 4/1899 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 216 —


UTOZ francuskih dnžica u Trst u mjesecu siečnju 1898.


Željeznicom iz


Morem iz
Primila kuca Ukupno
Metkovića


Kieke Banjaluke Broda
Morpursro & Parente liq.>J,
B. M. Gairarđ
460000
4000
4000
460000
4000
4000
C. Berger & Co.
Ukupno 460000 4000 4000
4000
4000
4000
472000


Franeuzke je dužice u srem izvezeno u:


Preko Trsta Preko Rieke Ukupno
Francuzku ... . 324901 2,188.346 2,513.247
Italiju 32.591 64.157 96.748
Portugalsku .. . 91693 46.614 138.307
Tunis ...... — 16.523 16.523
Englezku — 12.000 12.000
Tursku — 6.306 6.306
Greku 1.400 — 1.400
4501585 2,333.946 2,784.531 komada.


Izroz francuskih dužica iz Eieke u mjesecu siecnju 1899.


1. Parobrodom Phoenix pod zastavom grčkom odpremila kuća R.
Conighi & Arch za Cette 320,726 kom.
2. Parobrodom Phoeiiix pod zastavom grčkom odpremila kuca Ths.
Schadeloock za Cette 72.386 kom.
3. Parobrodom Solunto pod zastavom taljanskom odpremila kuća
J . B. M. Gairard za Tunis 16.532 kom.
4. Jedrenjakom Carolina pod zastavom aust -ugar. odpremila kuća
Christ. Gaffinel za Marseilu 163.967 kom.
5. Parobrodom Epidauro pod zastavom aust.-ugar. odpremila kuća
J. B. M. Gairard za Italiju 9.018 kom.
6. Parobrodom Matteo Premuda pod zastavom aust.-ugar. odpremila
kuća J. B. M. Gairard za Cette 404.253 kom.
7. Parobrodom Zichy pod zastavom aust.-ugar. odpremila kuća
Ths. Scbadeloock za Bordeaux 137.576 kom.
8. Parobrodom Zichj pod zastavom aust.-ugar. odpremila kuća R,
Conighi & Arch za Bordeaus 111.987 kom.
9. Parobrodom Alsatian pod zastavom englezkom odpremila kuća
D. Kemenv za Oporto 17.110 kom.


ŠUMARSKI LIST 4/1899 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 217 —


10.
Jedreujakom Tilde pod zastavom aust.-ugar. odpremila kuća
J.
B. M. Gairard za Marseilu 75.454 kom.
11.
Parobrom Dubrovnik pod zastavom aust.-ugar. odpremila kuća
J.
B. M. Gairard za Italiju 18.617 kom.
12.
Parobrodom Selinunte pod zastavom taljanskom odpremila kuća
J.
B. M. Gairard za Italiju 9.490 kom.
13. Jedrenjakom Geromina pod zastavom taljanskom odpremila
kuća Christ. Gaffinel za Italiju 12.000 kom.
14. Parobrodom Fieramosca pod zastavom taljanskom odpremila
kuća Christ. Gaffinel za Italiju 800 kom
15. Parobrodom Segesta pod zastavom taljanskom odpremila kuća
Christ. Gaffinel za Italiju 7.200 kom.
16. Jedrenjakom Ricordo pod zastavom taljanskom odpremila kuća
Christ. Gaffinel za Italiju 167 kom.
17.
Parobrodom Lasbian pod zastavom euglezkom odpremila kuća
D.
Kemenj za Oportu 29.504 kom.
18. Parobrodom Triglav pod zastavom aust.-ugar. odpremila kuća
Th. Schadelooch za Cette 183.097 kom.
19. Jedrenjakom Coute Geza Szaparj pod zastavom aust.-ugar. odpremila
kuća R. Conighi & Arch za Marseilu 100.854 kom.
20.
Parobrodom Tyria pod zastavom englezkom odpremila kuća J.
B.
M. Gairard za Liverpol 12.000 kom.
. 21. Parobrodom Feuceta pod zastavom taljanskom odpremila kuća
J.
B. M. Gairard za Italiju 6,865 kom.
22. Parobrodom Ros pod zastavom švedskom odpremila kuća Grist.
Gaffinel za Bordeaux 618.046 kom.
23.
Parobrodom Urano pod zastavom aust.-ugar. odpremila kuća
J.
B. M. Gairard za Krf 6.306 kom.
Ukupno
izvezeno francuske dužice :
Za Cette 980.462 komada.
Za Bordeaux ...... . 867.609
Za Marseilu 340.275
Za Oporto 46.614 »
Za Tunis 16.523 »
Za Liverpol 12000 »
Za Krf 6.306
Za Italiju 64.157
ŠUMARSKI LIST 4/1899 str. 60     <-- 60 -->        PDF

218


Izkaz koliko je po prilici francuske dužice izrađjeno, odnosno
koliko će se iste Izraditi tečajem kampanje* 1898./9. polag- pismenog
priobćenja gg. proizroditelja.


Izrađjeno u Broj
komada


Ime proizvođitelja
od Opazka


Bosni


SlavoSlavoniji
Ugar


Bosni niji Hrvatskoj skoj
jirilike


Ugarskoj


)Berger & Hartl
3200000 3200000
250000 250000
´)Deutseh & Benedik 2200000 2200000


1 I


Bissler J. i sinovi 300000 300000 600000
Grassl, Schenk i drug 170000 170000 t ´i


´´)Gutmann E. & J. 700000 700000
Gothardi & Liebermann 1250000 1250000
700000 700000


li


Kern Leopold : 5500000 1250000 150000 6900000
Morpurgo & Parente liq. 5000000 5000000 1 dl Milić Savo i sinovi 1000000 1000000
Šipuš i drug 1800000 1300000


im


Societe d´ import, de chene
400000 400000
700000 700000
750000 1250000 2000000


ililU


Sveukupno 26370000


L 1 fil


Vuk M. i sinovi


ravnoet ovih pođ ataka ne može s 3 zajamoii i.


Prodaja hrastovih stabala kod imovne obdine I. banske u
Crlini. Ubavješteni smo iz Gline, da je vis. kr. zem. vlada potvrdila


Podpuna izp


prodaju od 2523 hrast, stabla sadržavajućih polag procjene 919´84 m*
cjepke gradje, 994-3 m^ bolje gradje i 552*3 m^ obične seoske gradje u
procjenbenoj vriednosti od 20.787 for. prodanib za 27.777 for. te je
dostalcem postala tvrdka «Mohr et Oomp.» i Heinrich Schwab iz Zagreba.
Vrieme izradbe i izvoza do konca ožujka 1900.


Ciene šumskih proizvoda koji se rabe u strojbarstvu na
bečkom trgu. Ove su ciene bile polag tržnog izvještaja priobćeuog u
«Oesterreichische Forst- u. Jagdzeituug» za vrieme od G. —li. pr. mj.
kako sliedi: šiška (lučac) roba od g. 1897. «primisima» 10—11 for.,
«prima» 8´75—9´75 for., «secunda» 7—7-5 for., «tertia» 6—6-5 for.;


* Pod radnjom kampanjom razumjeva se ono vrieme, kad se obično u šumah
radi, dakle po prilici od vremena kad mezgra kolati prestane, pak dok drvo opet u
mezgru đodje.