DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1899 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 212 —


Može bo nastati slučaj, da bude učitelj prije izmaka školske godine
za koju mu je čitavo drvo kao berivo doznačeno, premješten ili odpušten
ili da umre; usljed česa bi njegov nasljednik u službi ostao
bez drva.


Da se tomu izbjegne imade ta kr. žup. oblast izdati odredbu, da
učitelj nepotrošena drva ne smije prodati do konca mjeseca lipnja, kada
je školska godina na izmaku; a ne treba li učitelj pripadajuća mu drva,
tada može od obćine uzeti relutum u novcu, nu tako, da od istog mjeseca
listopada primi ^/g a mjeseca travnja ^/g.


0 tom se ubavješćuje šum. gospod. ured znanja i ravnanja radi
u sličaih slučajevih.


Družtvene viesti.


Sjednica uprarlj. odbora obdržavana je 12. ožujka t. g. te je
riešeno u njoj više tekućih predmeta i stavljenih predloga; ujedno je i
ovjerovljen zapisnik prošle sjednice, koji ćemo zbog pomanjkanja prostora
tek u budućem broju donieti.


Popis predmeta dvorane tor. I, (zooložka zbirka) šumarskog
muzeja. Obećali smo u zadnjem broju, da ćemo donieti popis ovih predmeta,
da gg. članovi znadu što muzej u tom pogledu već ima, a što bi
još trebao. Ovaj izkaz priobćujemo redom polag tekućih brojeva, kojimi
su predmeti providjeni. Pošto ima međju ovime predmeti po više eksemplara
od jedne te iste vrsti, spomenuti ćemo uz prvi eksemplar odmah i
ostale iste vrsti i to tako, da će se iznesti oni tekući brojevi pod kojima
se taj eksemplar opetovano u zbirci zastupan nalazi.


Tekući brojevi: 1. Grupa: medjed na stablu sa 2 vjeverice, 1 dom.
kunom, 2 hrvajuće se lisice i 1 ćukom. — 2. Grupa: divlja mačka sa
1 orlom štekavcem, 2 sive vrane 1 crnom vranom i 1 tvorcem. — 2. Dva
biela labuda. — 4. Grupa: lisica u šašu vreba na 2 divlje patke. —


5. Jedan kurjak, osim toga 1 kurjak pod br. 10. i 2 kurjaka pod br. 11.
— 6. Grupa: 2 vidre loveći ribu uz potok, a treća izlazi iz duplja. —
7. Jedna lisica (spava na panju). — 8. Grupa: 2 jazavca kraj jame. —
9. Kuna zlatica. — 12. Skanjac mišar, još se opetuje pod br. 17., 21.
(davi goluba), 22., 25., 30(?)., 31., 32,, 62., 63., 64. i 117. — 13. Šareni
djetlić i 1 pod br. 14. — 14. Zelena žuna još se opetuje pod br. 16.
— 15. Sovina šumska (Syr. aluco) još se opetuje pod br. 28. i 113. —
18. Grupa: Sivi sokol (F. peregrinus) davi gnjetelicu, još se opetuje pod
br. 73. (2 kom. jedan davi trčku) i pod br. 93. — 19. Orao štekavac
(Hal. albicilla) još se opetuje pod br. 87. — 23. Suri orao (Aquila chrysaetos)
još se opetuje pod br. 109. — 24. Eja strnarica (C. cjaneus). —


ŠUMARSKI LIST 4/1899 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 213 —


26. Skanjac gaćaš (Archib. lagopus) još se opetuje pod br. 65., 75. (kao
lov. trofeja) 92 i 105. — 28. Sova (?). — 29. Sova ušara još se opetuje
pod br. 81., 96. i 114. — 33. Mala sova ušara (Brachiotus palustris)
opetuje se pod br. 90. — 34. Divlja mačka (kao lov. trofeja) još
se opetuje pod br. 72., 80. i 127. — 35. Trčka i drozd imelaš. — 36.
Veliki ronac (Mergus merganser) još se opetuje pod br. 43. (mužjakženka). — 37. Golub dupljaš (sa svrakom). — 38. Obični gnjetao (mužjak)
još se opetuje pod br. 48. (gnjetao i koka kao lov. trofeja), 111., 115.
i 116. — 39. Krestelica i drozd bravenjak. — 40. Vivak i gnjurac ušati
(Coljmbus auritus). — 41. Vidra (kao lov. trofeja). — 42. Lapišdo veliki
(Pnalacrocorax carbo). — 44. Grupa: kamenica ili jarebica-grivnja.


— 46. Crna liska (Ulica atra) 2 kom. (kao lov. trofeje). — 47. Grupa
trčka, opetuje se još pod br. 60., 122. i 125. — 49. Crni gavran još
se opetuje pod br. 51. (2 kom.), 56. i 85. — 51. Crna vrana još se
opetuje pod br. 52. i 58. — 54. Veliki tetrieb (pjetao). — 55. Lapišdo
ili vraaac buholjač (Phalacrocorax graculus croaticus — 57. Jastrieb
golovrati (V. cinereus) i gavran. — 59. Kobac (Astur nisus) i vjetruša
klikavka (F. tinuuculus. — 61. Grupa jarebica. — 67. Lisica kao lov,
trofeja još se opetuje pod br. lOO. (nosi gnjetela) i 128. — 68. Divlja
guska ligarica (A. segetura). — 69. Bukavac nebogled (Botaurus stellaris).
— 70. Modelirana glava vepra, isto pod br. 124. — 72. Divlja
guska obična (A cinereus) kao lov. trofeja. 74. Tvorac, još se opetuje pod
br. 83. (kao grupa nad ptičjim gnjezdom), 94. (davi gnjetelicu), i 98.
— 76. Siva vrana još se opetuje pod br. 92 u grupi sa dva komada.
— 78. Hermelin. — 79. Svraka. — 32. Divlja patka (?). — 84. Sova
jastrebaea (Syrn. uralense) i dvie kreštelice. — 86. Kobac (A. nisus).
— 88. Čavka. — 89. Sova (Syrn. cinereum) još se opetuje pod
br. 91. — 93. Eja pijuljača (C. aeruginosus). — 95. Cuk lulavac (Scops
pulchela) još se opetuje pod br. 95. i 99. — 101. Vjeverica (tamne boje).
— 102. Vjetruša klikavka. — 104. Biela vjeverica. — 106. Velika crna
žuna. — 107. Orao patuljasti (A. pennata). — 108. Grupa od 2 kokošara
(Ast. palumbarius) dolazi i u grupi pod br. 112. sa mišarom i vjevericom.
— 115. Grupa: Kuna zlatica kako je zaskočila gnjetlove na
drvu. — 118. Divlje patke 2 kom. i to patak i patka (A. boscas). —
119. Dva gnjurca čubasta (Coljmbus cristatus). — 120. Divlje patke (?).
— 126. Hariš. Osim toga nalaze se u lebdećem stanju pričvršćeni žicom
o strop 1 bjeloglavi Iješinar, 2 sura orla i šumske šljuke predočujuče
proljetni liet, a u sobi br. II. droplja (0. tarda) kao lovačka trofeja.
P. n. gg. članovi vide iz ovoga izkaza, što bi još muzeju trebalo,
pak dodju li u zgodu, da bi htjeli koji eksemplar priposlati družt. muzeju,
neka izvole prije toga pogledati u ovaj izkaz, nije li već isti u
muzeju zastnpau.