DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 59     <-- 59 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Nekoje šumskp drveće i, grmlje. Piše Drag. Hire. (SvrSetak) 105—115
Njehto 0 postanku oMeg šumskog gakona od 3. prosinca 1852 . . . 115—136
Nadležnost upravnih oblasti u šumskim stvarima. Napisao Dr. A. Goglia 13«—147
Listak. Osobne vie.sti: — PremjeStenja. — Zahvalio se na službi.


— Umrli 147—148
Družtvene viesti: — P. n. gg. članovom i prijateljem domaćeg
Šumarstva. — Molba. — Dar namienjen đružtvenom Šumarskom
muzeju. — Družtveni Šumarski muzej. — Poziv na uplatu
članarine . 148 —150


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 150—151
Odgovor na pitanja stavljena na str. 476. br. 11. i 12.


„Šumarskog lista" ođ g. 1898 151 — 153
Promet i trgovina 153—157
Različite viesti i sitnici: — Izložba rogovlja i lovačkih


trofeja u Zagrebu. — Ubili medvjedicu i uhvatili njezina živa
dva mlada. — Šljuke u ololici križevačkoj. — Izum domačeg
stručnjaka. — Poučni.tečaj8vi za praktične gospodare i Šumare.


— Polazak visokih Šumarskih zavoda školske godine 1897./8.
— Nova piljana u Dugomsfelu kraj Zagreba. — Šumsko učilište
u Aschaffenburgn. — Članak o našem Šumarskom domu
sa slikom u bečkim novinaina. — Prvi talijanski šumarski
kongres u Rimu koncem gđdine 1897 ^ . . . . 157—160
Poziv 160