DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 160 —


tako rastu i ciene drva i šumska reuta, a doma(5i ljudi nalaze zarade.
Bude li zgode pregledati ćemo ovu piljanu, ili bar donieti potanjih viesti


o ustrojstvu iste.
Šumarsko učilište u Ascliaifeiilburgu nosi polag viesti donesene
»Oesterreichische Forst- und Jagdzeitung« od početka o. g. službeno
naslov »šumarska visoka škola«. Ako i ne ima nikakovih promjena u
samom ustrojstvu ovoga zavoda, pravo je, da je ime istoga ovako izmjenjeno,
jer se i onako od redovitih slušatelja zahtjeva matura, a profesori
imadu čin sveučilištnih profesora


Članak o našem «Šumarskom domu» sa slikom u bečkim novinama.
Br. 840. od 3. veljače t. g. »Oesterr. Forst- und Jagdzeitung«
donosi liep članak o našem tSumarskom domu«, družtvenom muzeju,
otvorenju šumarske akademije i tom prigodom obdržavane 22. glavne
skupštine našega družtva. Ujedno donesena je u istom broju slika »Šumarskog
doma« izradjena polag fotografije tvrdke Mosinger i Brejer, kao
i tlorisi prizemlja, I. i II. kata.


Prvi talijanski šumarski kongres u Rimu koncem g. 1897.
Pošto je kraljevina Italija u šumarstvu vrlo zaostala, a mnogobrojne su
šume već odavna izkrčene, a i dalje se krče, to su talijanski domoljubi,
zabrinuti za daljni obstanak šuma, sazvali šumarski kongres u Rim, na
kojem su stvorili mnogo znamenitih zaključaka, kojima je svrha, da se
i talijansko šumarstvo podigne na onaj stupanj, na kojemu se ono već
odavno nalazi u svim naprednim evropskim državama, — Doista je taliansko
šumarstvo slabo; šumski zakon stupio je tek godine 1877. u kriepost,
a dosta je manjkav; šumarsku školu imade Italia samo u Vallombrozi;
šumarski list samo jedan. 0 ovom kongresu ubavjestioje njemačku
publiku naš zemljak g. prof. Dudan u »Oesterr. V. j . Schrift f. d. ges.
Forst´vvesenc od pr. god., pa ćemo se mi možda još i potanje na taj kongres
u kojem od budućih brojeva osvrnuti.


Poziv.


Umoljavam p. n. gg., kojima sam uz naznaku ciene priposlao pr.


g. moju »fotogrametriju«, da mi izvole 1 for. 60 novč. po eksemplaru
priposlati, u koliko to još do sele učinili nisu.
F. pl. Kružić,
profesor u kr. gosp. i šum. učilišta u Križeveili.


Uredjujelvan Partaš, profesor šumarstvau Križeveih. Tisak C.Albrechta(Jos.Wittasek).