DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 159 —


od više godina na c kr. visokoj školi za zemljotežtvo u Beču posebni
poučni tečaji. Pošto se ove godine kane i na bečkom sveučilištu obdržavati
popularni poučni tečajevi, pa jer se želi, da i kod tih tečajeva
sile prije spomenute škole sudjeluju, to se obzirom na popularue tečajeve
na bečkom sveučilištu, ne će poučni tečajevi na školi za zemljotežtvo
o. g. obdržavati.


Polazak visokih šumarskih zavoda školske godine 1897./8.
Na njemačkih viših šumarskih učilištih bilo je upisano u zimskom
semestru (z. s.) i ljetnom semestru (1. s.) slušatelja šumarstva, a od toga


kandidata za državnu službu (d. s.), kako sliedi:
z. s. za d. s. 1. s za d. s.
visoka škola za zemljotežtvo Beč . . 210 191 215 201
šumarsko učilište AschafFenburg . . 126 98 125 97
šumarska akademija Eberswalde . . 73 25 75 27
šumarsko učilište Eisenach ... . 23 7 27 11
sveučilište Giessen 13 11 17 13
politehnika Karlsruhe ..... . 34 32 29 18
sveučilište Monakov 144 116 145 114
šumarska akademija Miinden .. . 48 29 43 27
Tharandt .. . 100 34 80 20
sveučilište Thubingen 35 34 38 32,
dočim je u zimskom semestru g. 1898-9. upisano na šumarskoj akade


miji u Zagrebu 31, a u još preostalom III. šum. tečaju (I. i II, dolnnut)
u Križevcih, 14 slušatelja šumarstva. Iz ovoga se vidi, da je posjet naše
šumarske akademije vrlo brojan, dapače i previše brojan. Da bude našim
čitateljem, kojima nisu odnošaji njemačkoga školstva sasvim poznati,
jasnije, što li se razumjeva pod aspirantom na državnu službu — a ostalih
je često i više, nego samih aspiranta na državnu šumarsku službu, kao
to je to primjerice na šumarskoj akademiji u Tharandtu — moramo spomenuti,
da se pod takovimi razumjevaju tuzemci, koji ne imaju ono predznanje,
koje se od redovitih .slušatelja zahtjeva. To je predznanje za sva
gore spomenuta njemačka učilišta svršena srednja škola sa izpitim zrelosti
Ujedno se ne mogu brojiti u aspirante na državnu službu svi inozemci
makar i imali predznanje, koje se traži od redovitih slušatelja,
dakle od a.spiranta na državnu službu one države, u kojoj je škola. Poznato
nam je od našeg putovanja u Njemačkoj, kad smo više gornjih
zavoda posjetili, da ipiade najviše inozemaca u šumarskoj akademiji u
Tharandtu.


Nova piljana u Biigoinselu kraj Zagreba. Tvrdka W e i s s i
B e n e d e k podigla je novu parnu piljaau u Dugomselu, koja već radi.
Drago nam je, da možemo ovu viast douieti, jer kako se množe piljaue,