DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 158 —


Dragutin grof Drašković, Brausil Makso, Franjo Aurel pl. Ttirk,


Dragutin Trotzer i Stucin Mirko.


Medju najljepše rogovlje srnjaka spadalo je svakako i ono od srnjaka,


što ga je ubio presvietli gosp. grof M. K u 1 m e r g. 1897. vabljenjem


u zagrebačkoj gori. Nu pošto je g. grof bio članom porote, nije se taj


izložak mogao nagraditi.


Izloženo je bilo sveukupno 610 srnečib parožaka, 37 jelenjih i


18 lanjčevih rogova, te 10 rogova od divokoza, i to sve iz raznih lovišta


iz Hrvatslve i Slavonije.


Izložbu posjetilo je što plaćajućih što bezplatno (djaci razaih srednjih
učilišta) oko 1300 osoba.


Njegova preuzvišenost gosp. ban grof K h u e u-H edervar j kao
i presvietla gospodja banica takođjer su u nedjelju počastili izložbu
poduljim posjetom, te su dočekani od družtvenog pod predsjednika grofa


M. Kulmora i družtvenoga tajnika prof. Kesterčanka, koji ini je podjedno
bio tumačem pri pregledavanju pojedinih izložaka.
Ubili medvjedicu i uhvatili njezina živa dva mlada. Na
pobudu šum. vježbenika g. Jerka pl. Rukavine pošli su pr. mj. lugar im.
obć. otočke sreza Begovače i dva seljaka, da traže medjeda. Doista pošlo
im je za rukom naći u brlogu medjedicu, koju su i ubili, a živa su
i dobili njezina dva mlada. Šum. vježbenik g. J. pl. Rukavina opisao
nam je tu zgodu na veselje naših mnogih članova — lovaca, nu jer
nam prostor lista za sada ne dozvoljava, moći ćemo tekar u sliedećem
broju tu crticu donieti.


Sljulie u okolici lirižeraelioj. G. S. iz Vrbovca pripovjedao nam
je, da je imao već u prvoj polovici veljače o. g. sreću, ubiti 3 komada
šumskih šljuka. Kako je zima blaga, moguće je, da su se šljuke stale
seliti sa juga na sjever, nu nama se čini vjerojatnije, da su te šljuke
u nas prezimile, jer je zima blaga, kako već dugo nije bila.


Izum domaćeg stručnjaka. G. L. Pero k prije šumar i absolvent
domaćeg šumarskog zavoda, a sada kr. financ pomoć, tajnik, izumio je vrlo
zgodan čep (vranj) za bačve i dao je taj izum patentirati. Opis «Perokovog
patentiranog čepa» bio je priložen zadnjemu broju našega lista,
da se gg. članovi s tim praktičnim izumom našega stručnjaka upoznadu,
a donosimo tom zgodom i viest, da je g. Perok izumio i vrlo zgodnu
napravu za vinske pipe, kojoj je svrha, da zaprieči ne dozvoljeno trošenje
tekućina iz bačve.


Poučni tečajevi za praktične gospodare i šumare. Da se već
u službi stojeći gospodari i šumari, kojim nije moguće zbog mnogih
poslova svojega zvanja pratiti razvoj gospodarske i šumarske znanosti,
upoznadu sa najnovijimi stečevinami teorije i prakse, obdržavaju se već