DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 157 -
Godine Preko Trsta Preko Rieke Ukupno
1894. 2552475 52292606 54845081
1895. 2783356 31440288 34223644
1896. 4759155 37156901 41016056
1897. 1538079 34309422 35847501
1898. 3795180 33876581 37671761


Uspjeh dražbe sjeeina od god. 1898./9. kod II. Ibanske imorne
olbćine u Petrinji. Sječina «Evin budjak» procienjena na 12.650 for.
prodana za 12.784 for. tvrdki Scliwartz (I"/,, iznad procjene). Sječina
«Dvojani» procienjena na 7456 for. prodana za 7474 tvrditi Scliwartz
(O´S^/o iznad procjene). Sječina «Nartak» procienjena na 3715 for. proza
4011 for. tvrdki Sachs (8% iznad procjene). Za sječinu «Stari gaj»
procienjenu na 5170 for. stiglo je 6 ponuda; najbolja je bila ona tvrdke
Schwab sa 6470 for., nu ipak nije prihvaćena, već će ta sječina opet
na prodaju doći. Sječina

17.400 for. prodana za 17.562 for. tvrdki Scliwarz (1 % iznad procjene).
Ciene krznarskili koža na bečkom trgu. Ove su ciene bile
polag tržnog izvještaja priobćenog u «Oesterreichisclie Forst.u. Jagdzeitung»
za vrieme od 6.—11. o. raj. kako slieđe: tvorovi 3´5—4-5 for.; domaće
kune 12—16 for.; kune zlatice 10—11"5 for.; lisice 4"25—475 for. po
paru (2 kom.).


Različite viesti i sitnice.


Izložba rogOTlja i loračkili trofeja u Zagrebu. Obće hrvatsko
družtvo za gojenje lova i ribarstva priredilo je u Zagrebu u paviljonu
hrv.-slav. gospodarskog družtva svoju I. izložbu rogovlja i lovačkih trofeja
pod visokim pokroviteljstvom Njegove c. i kr. Visosti nadvojvode Leopolda
Salvatora. Ova je izložba bila otvorena od 1.—6. veljače, a našla je
doista mnogo odziva u naših domaćih lovačkih krngovih. Zaključkom
porote odlikovan i su sliedeći izložitelji: Za izloženo rogovlje jelena
đopitana je prva nagrada grofu Lađislavu M a i 1 a t h u; druga nagrada
grofu Hinku K h u e n u ; treća nagrada Mili Kramariću. Za rogovlje
lanjaca jelena dobio je prvu nagradu Marko grof Bombelles , drugu
Antun barun Bechtolsheim, treća vlastelinstvo Kutjevo, a
četvrtu Vladimir pl. H a 1 p e r. Za izloženo rogovlje od srnjaka dopitane
su prve nagrade Marku grofu Bombelle s u, Stjepanu grofu E r-
d o d y-u i Karmelu pl. Z a j c u. Drugimi nagradami odlikovani su:
Ladislav grof M a i 1 a t h, Dionis grof Drašković, Metel barun
Ožegović. Trećimi nagradami odlikovani su: Kondrad Ceraj pl. Cerić,