DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 53     <-- 53 -->        PDF

155
UTOZ francuzkih dužica u Trst mjeseca prosinca 1898.


Željeznicom došlo iz:


na


ta


o
a o
c« J4


Primila kuća
s


(3


C3 đ


OJ
a a O


´^ OJ


ri4 fflS 13 c
=0 O


(U ti


PL, CM PH
=-: C3 Oi pq CQ


m
> P


Morpurgo & Parente


liq 120000 — 120000
C Berger & Co. — 52000 — — — — — — — 52000

Christian Gafflnel — — _ 16000 12000 — 12000 — — — 40000
G M De Amiois — 24000 — .— — — — — — 24000


R. Conighi & Areh 12000 4000 4000 aoooo
Giacomo F Gravos — 12000 — -— — 8000 — — — — 20000
S. A. Megari — — 8000
8000
J.
B. M. Gaii-ard — — 3000 — — — — — — — 4000
120000 64000 36000 16000 12000 8000 12000 12000 4000 4000 288000
Francuske je dužice u svem izvezeno u:


Preko Trsta Preko Eieke Ukupno


Prancuzka , . . . 726.956 3,467.069 4,194.025


Algir 15.000 260.577 275.577


Italiju
16.473 55.414 72.887


Greku 7.041 8 000 8.000


758.42~9 3,791.060 4,550.489 komada.


Izvoz francuzke dužice iz Austro-Ugarske preko Trsta i Bieke u
godini 1898.


Odpreinna kuća J. B. M. Gairard ođpremila je u Prancezku za
Borđeaux 4046067 kom , za Cette 5404181 kom.. zaMarseillu 1458104 kom .
zatim u Algir i Tnnis 4839 kom., Italiju 1135437 kom., Azijatsku Tursku
301000 kom., Španiju i Portugal 1015 kom., Englezku 20000 kom.,
Grčku 87509 kom. ukupuo 12458152 kom.


Ođpretnna kuća Th. Schadeloocli ođpremila je u Prancezku za
Bordeaux 4743776 kom., za Cette 4041171 kom,, za Marseillu793113 kom.,
ukupno 85780i)0 komada.


Odpremna kuća R. Couiglii & Arch ođpremila u Francezku za
Bordeaux 30.-)9870 kom , za Cette 3^01255 kom., za Marseilu 773012 kom.,
za Rouen 6140 kom., zatim u Algir i Tunis 260577 kom., u Italiju
3135 kom., ukupno 7294289 komada.


Odpremna kuća Cbrist. Gaffinel ođpremila je u Francezku za Bordeaux
1784485 kom., za Cette 3842179 kom., za Marseillu 512352 kom.,