DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 51     <-- 51 -->        PDF

- 153 —
1886. ob ustroju županija ođredjuje, da ovim zakonom ostaju netaknute
imovne obćine hrvatsko-slavonske krajine samo u svom teritorijalnom
obsega tako i u unutarnjem ustrojstvu svom; iz čega proizlazi, da imovne
obćine glede karnostue vlasti nisu izuzete, budući da se karnostna vlast
ne može smatrati unutarnjim ustrojstvom; to se mora zaključiti, da za
službene orrgane, urednike i službenike imovnih obćinali imade valjati
sada karnostni zakon od 5. veljače 1886.


Od dana dakle, kojim je taj zakon stupio u kriepost, valjalo je
njega uporabiti u disciplinarnim predmetima proti činovnikom i službenikom
krajiških imovnih obćina.


Ako se uzprkos tome izrekla disciplinarna presuda uporabom ces.
naredbe od 10. ožujka 1860. — to ipak sva odnošenja skopčana s tom
presudom imadu se prosuditi po zakonu od 5. veljače 1886., jer se je
uporabom tog zakona imala presuda izreći i jer se po obćenitim postupovnim
načelima ta odnošenja imadu ravnati po onom zakonu, koji je
u krieposti bio, kad je dotična presada izrečena.


Ako je dakle činovnik disciplinarno presudjen na premještenje o
vlastitom trošku za krieposti zakona od 5. veljače 1886., tada se prema
gore spomenutom razlaganju u pogledu brisanja te kazne iz njegovog
osobnika, valja držati propisa tog zakona.


§. 28. cit. zakona ođredjuje, da se samo kazna ukor a smije brisati,
za to takav urednik presudjen za krieposti cit. zakona ne će moći
uspješno zatražiti, da mu se dosndjena kazan premještenja briše iz
osobnika.


Drugčije se stvar imade, ako je urednik bio presudjen za krieposti
citirane carske naredbe. §. 13. te naredbe dozvoljava brisanje svake disciplinarne
kazne nakon izminuća trogodišnjeg bezprikornog ponašanja
u službi.


U tom slučaju, pošto se na odnošenja s disciplinarnom presudom,
izrečenom za krieposti cit. ces. ces. naredbe imade uporabiti ta naredba,
moći će dotični urednik uspješno zatražiti brisanje kazne premještenja.


(Nastavit će se). Dr. A. G.


Promet i trgovina.


Trgovina sa drvom drži se na onoj visini, kako smo to u našem


izvještaju priobćenom u zadnjem broju ovoga lista iztaknuli, a i nešto


življi promet opaža se i na dužičarskom trgu, kako se to iz niže nave


denog izvješća razabrati može. Satna godiaa 1898. bila je nješto bolja


U
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 154 —


za šumsku trgovinu u obće od god. 1897., kako to potvrdjuju mnogi
izvještaji oglašeni do sada u raznim stručnim glasilima. Od upliva je to
bilo i na prodaja dužice, koje je preko Rieke i Trsta za preko 2 miliona
komada više izvezeno nego li godiue 1897. Potanki izkaz o tom niže
sliedi. Sto se mjestnoga trga tiče, traži se uslied blage zime gradjevni
lies, jer je vrieme za razne vanjske radnje povoljno, nu tim je slabija
prodja ogrievnoga drva.


IzTOz francuzkih dužica iz Rieke i Trsta u mjesecu prosincu 1898.


" "Š _. M 3 "
Ime broda Vrst
o
-5 za
cd
t4
Ođpremila kuća
0)
OJ
Q
C0
a
^-
5
iA
´3
=L
T i
c5
c8
tS]
C3
N

N
c3
IS]
c3
SJ caSJ
Iz Rieke
Dubrovnik
Dauno
Bfatriee
Triglav
V. Guerrera
Elmstone-
Aarstem
S«. Laszlo
Parob
^
j j «
,,
))
)
))
11
A. UgTal.
A. Ug.
^
^^
Tal.
A. Ug.
Norv.
A. Ug.

J. B. M. Gairard
´iairard i Galiiiiel
Christ. Gafflnel

Th. Schadelooch
K. Conighi & Arch
Conig. & Sehad.
J. B. M. (Jairard

Christ. Gafflnel

R. Conighi& Arch
__ „
338092

4023.55

._

28005H731437

481978


14774
_


-__
_.
48523

2000-

6000
_..

15247
(5462

12764


Eajmund Franz.


fj


Burica


212054


— —


— —


,


— —


Jedr. A. Ug.
Tal


J9890 — ~
-


Peuoeta Parob


J. B. M Gairard — — -— -120:4
Fieramosca
Jos. Scicluma
Nuova Saraii
Segesta
0-car
Mediterraiio


Iz Trsta


Fiaraniosea´
Aarstein
Trizlav
Karchmond
tliovanni


Buda


j^


,,


Jedr.
Parob
,,


n


Parob


fj


r^


Jedr.
Parob.


´j

Engl.


Tal.


j,


A. \Jf.
Tal."
Tal.
Norv.
A Ug.
Franz.
Tal.
A. Ug.
»


Christ. Gafflnel

R. Conighi&Arch


J. B. M. Gairard
j,


:>


0 Araicis i Gaffln.
J. B M. Gairard
Th bchadt-looch


B. Oonigh & Areh
J. B. M. Gairard
n

855694
281458

2157657

185024

_


168104

852128
1228181


231764
—.
231764


41337


81227142064
142064

-


260577

15000

150UO


_8010

55001.520

1847


55414


1250

3972


16473
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 53     <-- 53 -->        PDF

155
UTOZ francuzkih dužica u Trst mjeseca prosinca 1898.


Željeznicom došlo iz:


na


ta


o
a o
c« J4


Primila kuća
s


(3


C3 đ


OJ
a a O


´^ OJ


ri4 fflS 13 c
=0 O


(U ti


PL, CM PH
=-: C3 Oi pq CQ


m
> P


Morpurgo & Parente


liq 120000 — 120000
C Berger & Co. — 52000 — — — — — — — 52000

Christian Gafflnel — — _ 16000 12000 — 12000 — — — 40000
G M De Amiois — 24000 — .— — — — — — 24000


R. Conighi & Areh 12000 4000 4000 aoooo
Giacomo F Gravos — 12000 — -— — 8000 — — — — 20000
S. A. Megari — — 8000
8000
J.
B. M. Gaii-ard — — 3000 — — — — — — — 4000
120000 64000 36000 16000 12000 8000 12000 12000 4000 4000 288000
Francuske je dužice u svem izvezeno u:


Preko Trsta Preko Eieke Ukupno


Prancuzka , . . . 726.956 3,467.069 4,194.025


Algir 15.000 260.577 275.577


Italiju
16.473 55.414 72.887


Greku 7.041 8 000 8.000


758.42~9 3,791.060 4,550.489 komada.


Izvoz francuzke dužice iz Austro-Ugarske preko Trsta i Bieke u
godini 1898.


Odpreinna kuća J. B. M. Gairard ođpremila je u Prancezku za
Borđeaux 4046067 kom , za Cette 5404181 kom.. zaMarseillu 1458104 kom .
zatim u Algir i Tnnis 4839 kom., Italiju 1135437 kom., Azijatsku Tursku
301000 kom., Španiju i Portugal 1015 kom., Englezku 20000 kom.,
Grčku 87509 kom. ukupuo 12458152 kom.


Ođpretnna kuća Th. Schadeloocli ođpremila je u Prancezku za
Bordeaux 4743776 kom., za Cette 4041171 kom,, za Marseillu793113 kom.,
ukupno 85780i)0 komada.


Odpremna kuća R. Couiglii & Arch ođpremila u Francezku za
Bordeaux 30.-)9870 kom , za Cette 3^01255 kom., za Marseilu 773012 kom.,
za Rouen 6140 kom., zatim u Algir i Tunis 260577 kom., u Italiju
3135 kom., ukupno 7294289 komada.


Odpremna kuća Cbrist. Gaffinel ođpremila je u Francezku za Bordeaux
1784485 kom., za Cette 3842179 kom., za Marseillu 512352 kom.,
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 156 —


zatim u Algir i Tunis 161486 kora,, u Italiju 379742 kom., u Englezku
121500 kom., u Grčku 49696 kom., u Belgiju 600 kom., ukupno
6852140 komada.


Ođpremna kuda G. Glass ođpremila je u Francezku za Bordeaus
784371 kom., za Cette 1005617 kom., ukupno 1789988 komada.
Ođpremna kuda G. M. De Amicis ođpremila je u Italiju 59331 kom.,
u Španiju i Portugal 287336 kom., ukupno 346667 komada.
Vlastelinstvo Kutjevo odpremilo je u Francezku za Borđeaux
83162 komada.


Ostale odpremne kude odpremile su u Algir i Tunis 2000 kom.,
u Italiju 73141 kom., u Španiju i Portugal 3000 kom., u Holandiju
186162 kom., u Njemačku 5000 kom., ukupno 269303 komada.


Ukupno odpremljeno u Francezku za Bordeaux 13491731 kom., za
Cette 17494403 kom., za Marseillu 3536581 kom., za Rouen 6440 kom.,
zatim u Algir i Tunis 428902 kom., u Italiju 1650786 kom., u azijatsku
Tursku 301000 kom., u Španiju i Portugal 291351 kom., u Holandiju
186162 kom., u Englezku 141500 kom., u Grčku 137205 kom., u Njemačku
5000 kom., u Belgiju 700 kom. Sveukupno 37681761 komad.


Opetovanje ukupnog izvoza u god. 1898.


Za Francezku . . . 34529155 komada.
Za Italiju . . . 1650786 »
Za Algir i Tunis . 428902 »
Za azijatsku Tursku 301000 »
Za Španiju i Portugal 291351 »
Za Holandiju 186162 »
Za Englezku 141500 »
Za Grčku. . 137205 »
Za Njemačku 5000 »
Za Belgiju . 700 »


Ukupno . 37671761 komada.


Izvezeno je težajem zadnjeg desetgodišta franeezke dužice u svem
komada:


Godine Preko Trsta Preko Rieke Ukupno


1889. 13076317 48519889 61596206
1890. 5320494 38897291 44317785
1891. 7584283 70803597 68387880
1892. 7167791 33952925 41120716
1893. 7119965 53130919 60250884