DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 51     <-- 51 -->        PDF

- 153 —
1886. ob ustroju županija ođredjuje, da ovim zakonom ostaju netaknute
imovne obćine hrvatsko-slavonske krajine samo u svom teritorijalnom
obsega tako i u unutarnjem ustrojstvu svom; iz čega proizlazi, da imovne
obćine glede karnostue vlasti nisu izuzete, budući da se karnostna vlast
ne može smatrati unutarnjim ustrojstvom; to se mora zaključiti, da za
službene orrgane, urednike i službenike imovnih obćinali imade valjati
sada karnostni zakon od 5. veljače 1886.


Od dana dakle, kojim je taj zakon stupio u kriepost, valjalo je
njega uporabiti u disciplinarnim predmetima proti činovnikom i službenikom
krajiških imovnih obćina.


Ako se uzprkos tome izrekla disciplinarna presuda uporabom ces.
naredbe od 10. ožujka 1860. — to ipak sva odnošenja skopčana s tom
presudom imadu se prosuditi po zakonu od 5. veljače 1886., jer se je
uporabom tog zakona imala presuda izreći i jer se po obćenitim postupovnim
načelima ta odnošenja imadu ravnati po onom zakonu, koji je
u krieposti bio, kad je dotična presada izrečena.


Ako je dakle činovnik disciplinarno presudjen na premještenje o
vlastitom trošku za krieposti zakona od 5. veljače 1886., tada se prema
gore spomenutom razlaganju u pogledu brisanja te kazne iz njegovog
osobnika, valja držati propisa tog zakona.


§. 28. cit. zakona ođredjuje, da se samo kazna ukor a smije brisati,
za to takav urednik presudjen za krieposti cit. zakona ne će moći
uspješno zatražiti, da mu se dosndjena kazan premještenja briše iz
osobnika.


Drugčije se stvar imade, ako je urednik bio presudjen za krieposti
citirane carske naredbe. §. 13. te naredbe dozvoljava brisanje svake disciplinarne
kazne nakon izminuća trogodišnjeg bezprikornog ponašanja
u službi.


U tom slučaju, pošto se na odnošenja s disciplinarnom presudom,
izrečenom za krieposti cit. ces. ces. naredbe imade uporabiti ta naredba,
moći će dotični urednik uspješno zatražiti brisanje kazne premještenja.


(Nastavit će se). Dr. A. G.


Promet i trgovina.


Trgovina sa drvom drži se na onoj visini, kako smo to u našem


izvještaju priobćenom u zadnjem broju ovoga lista iztaknuli, a i nešto


življi promet opaža se i na dužičarskom trgu, kako se to iz niže nave


denog izvješća razabrati može. Satna godiaa 1898. bila je nješto bolja


U