DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 152 -
Naredbom bana kraljevinab Hrvatske, Slavonije i Dalmacije kao
kraljevskog povjerenika u poslu sjedinjenja hrvatsko-slavonske krajine
od 2. rujna 1881. broj 2831./pr. jest, pozivno na ustanove II. alineje
10 članka c. i kr. naredbe od 15. srpnja 1881. „glede sjedinjenja hrvatsko-
slavonskog krajiškog područja s kraljevinama Hrvatskom i Slavonijom
« glasom koje je u hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini dosada
valjani disciplinarni zakon od 15. lipnja 1873. izvan krieposti stavljen,
i po kojem se na krajiške upravne činovnike i poslužitelje oni isti karnostni
propisi uporabiti imadu, koji se uporabljuju za činovnike i poslužitelje
u podrufiju kr. hrv.-slav-dalm. zemaljske vlade, odredjeno , da
se počam od 1. kolovoza karnostna vlast nad rečenim upravnim osobljem
u brv.-slav. vojnoj krajini imade urediti analogno kako u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji po 8. točki dodatka A. zakona od 15. studena
1874. «ob ustrojstvu političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
«.


Ovom banskom naredbom izdan je ujedno primjerak u Hrvatskoj i
Slavoniji tada u krieposti stojeće ces. naredbe od 10. ožujka 1860. o
karnostnom postupanju sa c. kr. urednici i služaei drž. z 1. kom. XV.
br. 64. od g. 1860.) time, da se karnostne iztrage proti službenim organima
imovnih obćina u smislu §. 8. zakona od 11, srpnja 1881. (kojim
se razjašnjuju odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15. lipnja
1873. o imovnim obcinama u hrv.-slav. Vojnoj Krajini) imadu prema
gornjoj carskoj naredbi provesti po okružnim upraviteljima ili po uredovnom
osoblju označenom u §. 6. naputka 0. k zakonu od 11. srpnja
godine 1881.


Medjutim stupio je u kriepost za urednike i službenike, namještene
kod županijskih i kotarskih oblastih, zako n od 5. veljač e 1886. o
karnostnoj odgovornosti.


Po §. 29. tog zakona svi zakoni i naredbe, koje i koliko stoje u
oprieci s ovim zakonom stavljaju se izvan krieposti, a po tom je ovim
zakonom izvan krieposti stavljena i ces. naredba od 10. ožujka 1860.


Pošto se pako prema rečenoj c. i kr. naredbi II. alineja §. 10. i
banskoj naredbi za službene organe imovne obćine imadu uporabiti
karnostni propisi valjani za činovnike i sluge autonomne hrvatskoslavonske
zemaljske uprave; pošto je upitna ces. naredba od 10. ožujka
1860. za ove organe izvan krieposti stavljena; pošto je u zakona od


5. veljače 1886. ob ustroju županija (§. 68.) navedeno, da se karnostna
vlast nad činovnicima i službenicima žup. i kot. oblastih (osim vel.
župana) opredieljenje posebnim zakonom iz čega proizlazi, da karnostni
zakon od 5. veljače 1886. stoji u savezu i da nadopunjuje zakon od
5. veljače 1886. ob ustroju županija; i pošto §. 4. zakona od 5. veljače