DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 151 —


Radić . Voćarstvo. Križevac, tiskara G. Neuberga. Ciena 2 for.,
tvrdo uvezano 2 for. 50 novč. Ova je knjiga izašla već polovicom pr.
godine, nu jer još nije bila oglašena u našemu listu, oglašujemo ju sada.
Ta je knjiga za naše ođnošaje važna zbog toga, pošto je voćarstvo dosta
važna grana gospodarstva, a do sele nije još voćarstvo došlo na ovaj


stupanj, kojega bi ono moralo kod nas — gdje svi uvjeti za voćarstvo
obstoje — vremenom postići. Sam g. pisac, koji je profesor u kr. gosp.
i šum. učilištu križevačkom i učitelj voćarstva, sastavio je knjigu, kako
i sam kaže, polag najboljih vrela i polag vlastitog izkustva. Ne upuštajuć
se u razglabanje same stručne vriednosti ove knjige, koju ne možemo
pravo prosuditi, jer stručnjaci u voćarstvu nismo, ipak možemo kazati,
da je knjiga povoljno u raznih domaćih glasilih ocienjena i nabava iste
preporučena ne samo kod nas, već i od strane mjerodavnih faktora u
susjednoj Bosnoj i Dalmaciji, što je sve već dokaz, da odgovara svrhi, za
koju je napisana. Nu i sami možemo reći, da nam se svidja razpored gradiva,
navlastito da dižu vriednost ove knjige mnogobrojne slike (u svem
312), koje su vanredno uspjele, dapače možemo uztvrditi, da se u riedko
kojem našem domaćem djelu nalaze tako krasne i vjerne slike. To mnogo
vriedi za samouka, koji se može iz te dosta obsežne knjige — knjiga
img. u svem 336 stranica — dovoljno u voćarstvo uputiti. Čitavo gradivo
obradjeno tako, da izim uvoda od 18 stranica sliedi: I. dio, koji govori
0 uzgoju voćaka (11—86 str.); II. dio, koji govori o njegi voćaka
ili voćarstvu u užem smislu (86 —148 str); dalje sliedi uzgoj patuljastih
voćaka (149 — 242 str.); o rezu patuljastih voćaka (243—299 str.); uzgoj
inih voćaka i voćnoga grmlja (300—310 str.); bolesti voćaka i voća, te
štetne i koristne životinje po voćarstvo (311—336 str.). Knjiga je vriedna,
da se što više razprostrani međju svim krugovima, kojima mora napredak
domaćeg voćarstva na srdcu ležati, pa ju možemo preporučiti i gg. šumarom
i lugarom, koji dolazeći često u dodir sa narodom, imadu prilike,
da dobrim primjerom i savjetom pouče narod i da mu pripomognu, da dođje
na veći stupanj kulture i blagostanja. — Knjiga dobiva se u samoga
pisca uz naznačenu cienu i 15 novčića u ime odpravnih troškova.
Odgovor


na pitanja, stavljena na str. 476. broj 11. i 12. »Šu


marskog lista» od g. 1898.


, Ad I.


Da to pitanje uzmognemo riješiti, valja da ponajprije riješimo pitanje,
koji disciplinarni zakon vriedi za urednike i službenike kod imovnih
ob(5ina u. hrvatsko-slav.onskoj Vojnoj; Krajini.