DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 150 —


je za družtveni muzej, u području šumarije Krasno ubijenu medvjedicu
i dvoje mladih, na kojem nm se daru izriče ovime u ime družtvenog
pređsjedničtva najljepša hvala, a ugledali se u to i draga gg. družtveni
članovi i sjetili se zgodom družtvenog muzeja. Prlposlani eksemplari
predani su odmah na nadjevanje.


DružtTeni šumarski muzej zatvoren je početkom veljače t. g.
do daljne odredbe, kako je svojedobno u »Narodnih Novina» priobćeno
zbog toga, jer če g. prof. dr. Langhoffer na molbu družtva donekle
preurediti entomoložku muzealnu zbirku, koja se je dosele nalazila u
škatuljah raznog oblika i veličine, već kako su iste po raznih darovateljih
družtvu poklonjene. Ujedno imadu se razni izložci, navlastito oni
zoološke zbirke, pomno očistiti i desinficirati, a mjesto zbirke tokarskih
proizvoda g, S. Rubina, koja nije vlastničtvo družtva, namjestiti drugi
izložci.


POZIT na uplatu članarine. Pošto još ima više gg. družtvenih
članova, koji članarinu uplatili nisu, umoljavaju se ovime, da izvole istu
još tečajem ovoga mjeseca na adresa družtvenog pređsjedničtva priposlati,
pošto se u smislu starih i novih družtvenih pravila imade članarina
već u I. četvrti svake gođiue uplatiti.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Schubert . Zur Betriebsstatik im Mittelwalde. Untersuchungen
und Erfahrungen. Mit zahireichen tabellarischen Nachweisen. Berlin. P.
Parey. Ciena 4 marke.


T h o n n e r, im afrikanischen Urwald. Meine Reise nach dem
Congo und der Mongalla im Jahre 1896. Mit 20 Textbildern Berlin. D.
Reimer. Ciena 12 maraka.


G e r d i n g, die Wald, Heide und Moorbrande. Abwehr, Entstehen
und Losehen. 2 Auflage. Neudamm. J. Nenmann. Ciena 80 pfeniga.


Mittheilunge n der schvveizerischen Centralaustalt f. d. forstliche
Versuchwesen vom Vorstande derselben Prof. C. Bourgeois. Ziirich.
Jaesi & Beer. Ciena 6 maraka.


Schreiber , Moostorf. seiue Gewinnung u. Beđeutung. Prag. P.
Haerpfer. Cieua 70 pfeniga.
C z y n k, das Sumpf u. Wasserflugwild u. seiue Jagd. Sangerhausen.


A. Schneider. Ciena 2 marka.
Fischer , chemische Technologie an den Universitaten und technischen
Hochschulen in Deutschland. Braunschweig. J. Vieweg & Sohn.
Ciena 1*25 marka.


Bohmerle , Versuche tiber Bestandesmassenaufnahmen. ´Wien.
Frick.