DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 149


Sa strane uredničtva imamo k ovoj molbi pridometnati samo to,
da de gg. članovi, koji sa većinom prigodom otvorenja muzej posjetili,
znati, što još manjka, nu mimogred budi spomenuto, da n. pr. obzirom
na zoološku sbirku imade primjerice po više eksemplara : običnog kokošara,
ptičara, škanjca mišara, škanjca gačaša, sove ušare; dočim da ne ima
nijednoga exemplara: srne, divokoze, maloga tetrieba, alpinske kokoške,
šakala i dr. Čim nam prostor lista dozvoli, donieti ćemo ponajprije
obećani točni inventarni izkaz zoološke muzealne sbirke, iz kojega će
gg, članovi najbolje viditi, što bi muzej u prvom redu trebati mogao.


Ovom prigodom donosimo još jednu molbu upravljenu nagg. družtvene
članove od strane g. prof. dr. Langhoffera, docenta za šumarsku zoologiju i
entomologiju na kr. šumarskoj akademiji u Zagrebu, koja doslovno glasi;


Molba.


Za obuku šumarske zoologije na kr. sveučilištu nužni su razni
predmeti, a dobro bi bilo, da su ti predmeti domaći. Obraćam se s toga
na svu p. n. gg. članove šumarskog družtva sa molbom, da bi me darovi
blagohotno podupirali u sastavljanju te sbirke.


Dobro bi došli: sisavci i ptice, odrasle i mlade, koža, kostur, lubanja,
rogovlje, noge, oštete na bilju, izmetine. Plazavci, vodozemci, ribe, mekušci,
crvi, imenito paraziti sisavaca i ptica.


Razni kukci, suhi, u žesti, ličinke, kukuljice, oštete na bilju, izmetine.
Kod svib predmeta molim po mogućnosti oznaku mjesta i vremena
odnosno i biljku ili životinju.
Predmete molim meni poslati.
Prof. Dr. Aug. Langhoffer,
kr. gornjogradska gimnazija.


Sa strane uredničtva primjetiti nam je k ovoj molbi g. prof. dr.
Langhoffera, da se ista ne može smatrati nekom vrsti konkurencije već
gore označene molbe družtvenoga predsjedničtva. G. prof. dr. Langhoffer
želi osnovati odnosno popuniti lih za svoja predavanja u školi nuždnu
priručnu zbirku — kakovu uuz glavnu zbirku imadu i sve visoke šumarske
škole u Njemačkoj — pak se je stoga ovom molbom na gg. družtvene
članove obratio. U ovakove se sbirke meću drugotni, manje liepi ili
ponešto oštećeni exeniplari i služe slušateljem za neposrednu obuku za
predavanja i vježba. Dodju li međjutim gg. članovi u dvojbu, bili darove
priposlali na jednu ili drugu stranu, tad ih neka pošalju družtvn, a ono
će polag svoje najbolje uvidjavnosti ili dotični objekt pridržati za muzej
ili ga uručiti g. prof. dr. Langboflferu za njegovu priručnu zbirku.


Dar prlposlan družtTenom šumarskom muzeju. Gosp. Jerko
Rukavin a šumarski vježbenik imov. obćine otočke u Krasnom, darovao