DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 148 —


ganizacija austrijskoga državnoga šumarstva i on se pokazao zauzetim
za njihova nastojanju, oko podignuća racionalnog gospodarenja sa šumama,
kao i poboljšanja njihovog materijalnog položaja, ako se i nisu
podpunoma izpunile sve njihove želje. Osobitih zasluga stekao si je blagopokojni
grof Falkeuhajn oko zagradnje mnogobrojnih bujica u austrijskih
alpiuskih predjelih, a u obće je za njegovog vremena, a najviše njegovim
nastojanjem, uredjena čitava bujičarska služba u Austriji. Blagotvorne
posliediee svojeg nastojanja u tom pogledu već je visoki pokojnik
i sam viditi mogao na svoje veliko zadovoljstvo i ponos, te je ta spasonosna
uredba postala uzorom i za ostale zemlje, pa i za nas. «Vječna
mu slava». — Dne 12. veljače umro je u Zagrebu kr. ug. šumarnik u
miru Josip Stejere r u visokoj dobi od 83 godine. Pokojnik bio je
tast našeg II družtvenog podpredsjednika vel. g. J. Havasa kr. šum. ravnatelja,
pak držimo, da ćemo davši ovdje izraza našoj sućuti, udovoljiti ovim
i želji gg. družtvenih članova.


Družtvene viesti.


P. n. gg. članoTom i prijateljem domadeg šumarstva.
Molba za sakupljanje novih predmeta za drnžtveni
šumarsk i muzej . U družtvenom šumarskom muzeju ima množtvo
liepih predmeta i proizvoda domaćeg šumarstva, nu ipak nisu svi zastupani,
dočim od pojedinih i po više eksemplara ima. S toga razloga
zaključio je družtveni upravni odbor u svojoj posliedujoj sjednici, da se
podpisano predsjedničtvo obrati na svu p. n. gg. družtvene članove kao
i sve ine prijatelje domaćeg šumarstva sa molbom, da izvole družtvenom
muzeju pokloniti primjerke takovih šumskih proizvoda ili predmeta,
koje muzej još ne posjeduje, a ipak u takov muzej spadaju. Pošto gg.
članovi i prijatelji domaćeg šumarstva sjegurno još po koji vriedni
predmet imadu, koji bi družtvenom muzeju na ures služiti mogao, ili


^e tečajem vremena do takovih predmeta doći, kao što su predmeti tičući
se neposredno samoga šamarstva, pak lovstva, kao : rieđka divljač,
zvjerad, ptice i t. d., to ih podpisano predsjedničtvo umoljava, da se u
takovom slučaju izvole sjetiti drnžtvenoga muzeja. Eventualne pošiljke
neka se izvole upraviti na adresu podpisanoga predsjedničtva. Izkazi
priposlanih predmeta objelodaniti će se u družtvenom organu.
Predsjedničtvo h r v.-s 1 a v. šumarskoga družtva.