DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 146 —


Tim zakonom odredjeno je, koja od više jednakih stvarno
nadležnih oblastih je nadležna, da obavlja stanovito djelanje ili
da izvršuje upravno kazneno pravosudje. Takova oblast jest
obzirom na njezino područje, prema ostalim oblastima iste vrsti
mjestno-nadležna oblast.


U šumskim stvarima, koje se odnose na stručnu upravu i
šumsko gospodarenje, opredieljuje se mjestna nadležnost po
oblastnom području, u kojem se nalazi šumsko tlo, glede kojeg
se izdaje odnosna odredba, (forum rei sitae).


Glede kaznenih presuda valja sliedeče;


U smislu §. 68. i 70. šum. zakona i §. 1. naredbe minist.
unut. pošala, pravosudja i vrhovne vlasti redarstvene od 3. travnja
1855. (z. vi. 1. 1855.) odnostno §. 2. okružnice c. kr. glavn.
zapov. u Zagrebu od 16. rujna 1873. (o kaznenoj vlasti pol.
oblastih u hrv.-slav. vojnoj Krajini) iztraživanje i kaznjenje
prekršaja šum. zakona nadleži onoj kr. kot. oblasti (odnosno
gradskom poglavarstvo), u čijem području je narušaj počinjen
(forum delicti comissi).


Nu može se dogoditi, da je kažnjiv čin počinjen na granici
(medji) dvih pol. kotara ili da je nastavljen u više područja
kr. kot. oblastih.


Koja polit, oblast je u takovim slučajevima nadležna, ne
propisuju postupnici, koji normiraju postupak pred pol. oblastima.
Za to u pomanjkanju takovih propisa valja, da to pitanje
riješimo analogno §. 47. kazn. postupka od 17. svibnja
1876.; po kojoj će ustanovi biti nadležna ona kr. kot. oblast
(odnosno gradsko poglavarstvo), koja je ostale oblasti pretekla
time, što je prva izdala proti okrivljenom poziv ili dovedbenu
zapovjed (forum proventionis). Ovo pravilo vriedit će i onda,
kada se ne da ustanoviti, u kojem je oblastnom području počinjen
kažnjiv čin; na pr. u slučaju §. 60. toč. 6. šum. zakona,
kad se njetko zateče na čistini šume, koja spada u područje
raznih oblastih, gdje nosi stelje.


Za kažnjive čine, koje je ovozemni pripadnik počinio u
inozemstvu, ne ima u smislu postojećih propisa mjesta izručbi