DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 143 —


1894. (o uredjeiiju stručne uprave i t. d.), koje rade o šum.
stručnjaku, jer je u §. 14. cit. zakona izrično iztaknuto, da se
na upitne šume protežu samo ustanove §. 1. cit. zakona — a
u tom paragrafu ne ima govora o šum. stručnjacima;


*) za vršenje vrhovnog nadzora nad stručnim upravljanjem
i šumskim gospodarenjem u šumi Turopoljski lug i u šumama
svih imovnih obćina, koje su suvlastnici turopoljskog luga (§. 9.).


c) U smislu §. 75. zakona od 5. veljače 1886. (ob ustroju
županija i t. d.) vrši kr. zemaljska vlada vrhovni nadzor
nad svom upravom u županijama i kotarima. Polag tog prava
vrhovnog nadzora pripada joj ovlast, da presude i odredbe nižjih
oblastih ukine i odredi novu razpravu stvari, makar je i prizivni
rok minilo, ako se uvidom u spisima osvjedoči, da je u
postupku počinjena niština i da su zakonski propisi krivo uporabljeni.


d) U smislu §. 41. zakona od 25. travnja 1894. (o uredjenju
zemljištnih zajednica diob a šum a dopustiva je samo
privolom kr. zemalj. vlade.


III. Nadležne oblasti kod priznanja pravoužitničtva
i dopita nj a pravoužitničke kompetencije
iz šuma krajiških imovnih obćina.
Kod toga valja razlikovati, da li se radi o pravoužitničtvu
osnivajućem se na naslovu uvjetovanom po toč. d) §. 1. Naputka
A. k zakonu od 11. srpnja J881. (kojim se razjašnjuju
odnosno preinačuju neke ustanove zakona od 15. lipnja 1873.
0 imovnih obćina u hrv.-slav. vojnoj Krajini) ili pak na naslovii
uvjetovanom po točki e) §. 1. istoga naputka.


U prvom slučaju valja opet razlikovati, da li se pravoužitničtvo
traži prije konačno sastavljenog katastra pravoužitnika
ili pako posije, povodom promjena, nastavših u vlastničtvu
ovlaštenog zadružnog zemljišta.


Traži li se pravoužitničtvo prije konačno postavljenog katastra,
to po zadnjoj alineji §. 4. cit. naputka odlučuju u prvoj
molbi nadležna gruntovna oblast.