DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 142 —


Tamo, gdje žup. upravni odbor odlučuje u I. molbi, druga
je molba kr. zemalj. vlada.


Upravni odbor u II. molbi nadležan je samo glede
utoka proti temeljnim knjigama, koje se vode o razmjeru prava
ovlaštenika na šumske koristi (§. 30. t. 5. zakona od 6. veljače
1886. 0 upravnim odborima).


Kr. zemaljska vlada, nadležna je u prvoj i zadnjoj
molbi:


a) za gradove, navedene u §. 1. zakona od 2. lipnja 1894.
(o ustrojstvu grad. obćina) glede svih odredaba, o kojima inače
odlučuje žup. upravni odbor u I. molbi;


b) po zakonu od 26. ožujka 1894. (o uredjenju stručne
uprave i t. d.);
«) za izdavanje naputaka o sastavljanju gospod. osnova
odnosno programa (§. 4.);


p) za odobrenje izpitanih gospod. osnova (§. f>.);


y) za izdanje dozvole produljenja roka za podnešenje gosp.
osnova (§. 4.);
S) za odobrenje odstupa od odobrene gospod. osnove ili
prekoračenja, uživanja šuma vanrednim načinom ili predhvatom


(§ 5.);


s) za izdanje privole, da se tehničko gospodarenje šuma,
posjednika kategorije §. 1. i 3. povjeri šumarskomu tehničaru
kr. kot. oblasti (§. 10.); za izdanje odredbe, da šum. tehničari
kr. kot. oblastih preuzmu voditi stručno gospodarenje u šumama
posjedovnih kategorija, označenih u §. 1. i 3., kad nastane
koji slučaj, naveden u §. 11.;


?) za potvrdu izbora šum. stručnjaka, koje su izabrali posjednici
šuma odnosno pašnjaka, kategorije, §. 1. i 3. (§. 7.).
Za odredbe, da posjednici šuma, navedenih u §. 14. si. b) do h)
imadu namjestiti za svoje šume osposobljene šum. stručnjake,
nadležne su u smislu §. 23. šum. zakona, te §. 46. toč. 6. zakona
od 5. veljače 1886. (o ustroju županija i t. d.) kr. kot.
oblasti u redovitom molbenom tečaju. Na te šumoposjednike
ne odnose se ustanove §§. 7., 8., 10. i 11. zakona od 26. ožujka