DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 141 —
d) za šume i pašnjake navedene u §. 1. i 3. odobriti
drvosječne i ogojne predloge i zaključke glede toga i odlučiti


o prigovorima proti tim predlozima i zaključcima (§. 5.);
e) odrediti sekvestra (javnog šum. organa) u smislu §. 15.
glede šuma navedenih u §. 14. si. d)—li), te izdati mu posebne
naloge i upute glede službovanja, opredieliti mu njegov službeni
odnošaj i nagradu, koju će dobiti za uloženi trud; dignuti
sekvestra, čim provede povjerene mu poslove.


Po §. 24. provedbene naredbe od 15. srpnja 1895. broj


35.133. k zakonu od 24. siečnja 1894, (kojim se uredjuje šum.
tehnička služba kod političke uprave u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji) nadležan je u I. molbi žup. upravni odbor, da
proglasi one šume zaštitnimi, kod kojih se stječu uvjeti §§. 6.
i 7. šum. zakona.
Nastaje pitanje, koja je oblast nadležna, da izda odredbe
po §. 4. šum. zakona?
Za to ne ima u spomenutim zakonima i naredbama posebne
ustanove.


Za slučaj dakle, da je šuma tako opustošena, da
je dalnje plodjenje nemoguče, tad tu ne može biti
govora 0 izdanju kakove šumsko-redarstvene odredbe, već tu
valja prekršitelja samo kazniti, a za to je nadležna kr. kot.
oblast u redovitom molbenom tečaju.


Ako je pako dalnje plodjenje drva samo pogibelj i izvrženo,
tu valja po §. 4. ne samo prekršitelja kazniti, već izdati
i odredbu šumsko-redarstvenu, da takovu opustošenu šumu
opet zagaji. Tu valja postupati kao kod §. 2. šum. zakona t. j .
kad vlastnik samovoljno obrati šumsko zemljište u drugu kulturu
ili kad zanemari čistinu opet zagajiti. Pa pošto je za kažnjenje
i izdavanje odredaba u smislu §. 2. šum. zakona nadležan
u I. molbi žup. upravni odbor, to će ovaj biti i nadležan
za izdavanje odredaba i kazna za drugi slučaj §. 4. šum. zak.


U gradovima, navedenim u §. 2. zakona od 21. lipnja 1894.


o uredjenju gradskih obćina, imade upravni odbor istu sada navedenu
nadležnost (§. 121.).