DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 140 —


e) odredjivanje mjera, koje se imadu poprimiti proti pustošenju
zareznika;


f) sastavljanje i predlaganje cjenika za naknadu šumskih,
šteta. Zup. upravni odbor nadležan je samo sastavljati takove
cjenike, dočim odobrenje istih nadleži kr. zem.
vladi;


g) opredieljivanje šumsko-upravnih kotara. Ovo ukotarivanje
osobito je važno obzirom na zakon od 26. ožujka 1894.
(kojim se uredjuje stručna uprava i t. d.). Zup. upravni odbor
imade zajedno sa posjednici šuma i pašnjaka navedenih u §. 1.
i 3. cit. zakona opredieliti šumske kotare kao i buduće sjedište
šum. stručnjaka. Ovakovo ukotarenje zajedno sa razpravnimi
spisi i sa odnosnim mnienjem šum. izvjestitelja imade upravni
odbor predložiti kr. zem. vladi na odobrenje (§. 7, al. 3. cit.
zakona);


h) podieljivanje dozvola za prodaju obć. stabala nalazećih
se u tekućim godišnjim sječinama. Potonja ustanova vriedi
sada za šume, koje su vlastničtvo upravne obćine. Glede ostalih
obćinskih šuma vriedi sada zakon od 25. travnja 1894. (o
uredjenju zemljištnih zajednica), po kojem (§. 31.) odredjuje
glavna skupština svih ovlaštenika, kako će se razpoložiti sa
redoviti m prihodom šuma; dakle je ova jedina nadležna,
da podieli dozvolu upitne prodaje. Što se pak tiče izvanredni h
dohodaka šume, to po §. 43. cit. zakona takav zaključak
glavne skupštine podpada potvrdi kr. zemalj. vlade nakon
poprednjeg saslušanja žup. upravnog odbora (§. 5. zakona od


26.
ožujka 1894. o stručnoj upravi i t. d.).
Po zakonu od 26. ožujka 1894. (o stručnoj upravi i šum.
gospodarenju u šumama, stojećim pod osobitim javnim nadzorom)
nadleži žup. upravnom odboru u I. molbi:
a) izpitati gospodarske osnove i programe (§. 4.);
b) odobriti gospodarske programe (§. 4.);
c) odlučiti glede prigovora, koje su posjednici uložili u
pogledu uredjenj a šuma i pašnjaka, a isto tako glede prigovora
proti izradb i gospodarstvene osnove odnosno programa;