DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 139 ~
II. Nadležne oblasti za ine potrebe.
U §. 23. šum. zakona izraženo je temeljno načelo, da su
političke oblasti, kojima pripada skrb oko uzdržavanja šuma,
dužne, da po svojim šum. izvjestiteljima nadziru posjednike
šuma, koje leže u njihovim kotarima, da li prema propisima
šum. zakona i k istim izdanim naredbama upravljaju i gospodare
u svojim šumama.
Dodje li vlast kojimgod načinom do znanja, da se koji
posjednik ogriešio proti tim propisima ili da ih. je zanemario,
tada valja da provede postupak, normiran u §. 23. šum. zak.
i odluku izreče temeljem §. 2. do 22. šum. zakona. Prema
duhu cielog šum. zakona imadu se pod rečenim pol. vlastima
razumjevati kr. kotarske oblasti.
Pitanje ali nastaje, nisu li ustanove rečenog paragrafa
kašnjimi zakoni preinačene onamo, da je izdanje njekih odredaba
izuzeto izpod nadležnosti kr. kot. oblastih i preneseno
na druge organe?
Tu nailazimo ponajprije na zakon od 5. veljače 1886. o
upravnim odborima u županijam.
Zup. upravnom odboru u I. molbi nadleži po §. 25. cit.
zakona:
a) pravo, da podieli dozvolu, da se šumsko zemljište preobrati
u drugu vrst kulture;
b) ustanovljenje rokova za ponovno pošumljenje novo izsječenih
dielova šuma i starijih čistina;
c) stavljanje šuma pod zabranu; u §. 20. šum. zakona,
predhodni povjerenstveni izvidi imadu se po našem mnienju
obaviti po nadležnoj kr. kot. oblasti, koja će izvidne spise sa
strukovnim mnienjem njezinog šum. izvjestitelja i sa eventualnim
predlogom izaslanika predložiti žup. upravnom odboru
na nadležno meritorno riješenje. To isto vriedi glede dignuča
zabrane, naime istu može dignuti samo ona oblast, koja ju je
odredila;
d) podieljivanje dozvola za pravljenje spuzaljka JDreko
javnih cesta i voda, kroz sela, pokraj tudjih ograda ili preko njih;