DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 137 —


u šumskim stvarima političke oblasti u stanovitom obsegu vrše
kazneno pravosudje.


Da udovoljimo stavljeno] nam zadaći, nastojat ćemo, da na
ovom mjestu u kratko prema postojećim zakonskim propisima
predočimo one ustanove, kojima je normirana stvarna nadležnost
pojedine oblasti obzirom na vrst i narav šumskih predmeta.


Iz §. 77. šum. zakona od 3. prosinca 1852. razabira se,
da šumski zakon luči dvie vrsti odredaba i to:


a) kaznene presude (§§. 2., 18., 41., 44., 45., 48., 50.,
60., 61., 62. i 67. šum, zakona), koje se odnose na šumsko
redarstvo; i


b) odredbe tičuće se nadzora, uzdržavanja i unapredjivanja
šum. gospodarenja.
Pošto je karakter obih vrsti tih odredaba različit, to nisu
ni iste oblasti, kojima pripada izdavanje topoglednih odredaba.


I. Nadležne oblasti za kaznene presude.
Glede tih presuda upućuje §. 77. šum. zakona, na §. 71.
šum. zakona, koji ustanovljuje, da je proti istim prosto poslužiti
se onim pravnim liekovima na višje političke oblasti, koje
dopuštaju postojeći zakoni o prekršajima.


Prema ustanovama naredbe minist. unut. posala, pravosudja
i vrhovne vlasti redarstvene od 3. travnja 1855. (br.


29. z. V. 1. od god. 1885.); zakona od 24. listopada 1872.
(kojim se uredjuje postupak pred polit, oblastima, kojim je
povjereno kazneno sudovanje; oglašen okružnicom c, kr. glavnog
zapovjedničtva od 15. studena 1872. br. 2371. 1. z. upr. XIV.),
te zakona od 5. veljače 1886. (ob ustrojstvu županija i uredjenju
uprave u županijama i kotarima), nadležna je za riješavanje
tih predmeta u I. molbi kr. kot. oblast, u II. molbi
kr. županijska oblast, a u III. kr. zemaljska vlada.
Taj molbeni tečaj vriedi i za prekršaj §. 15. al. 5. zakona
od 26. ožujka 1894. (kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko
gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom).


Od spomenutog redovitog moibenog tečaja imade iznimaka, ito: