DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 134 —


šumskom zakonu izreče, da se u buduće u šumi nikakva
služnost niti dozvoliti smije, a niti se steći može, doeim da je
uživaoc služnosti šumske paše i steljarenja dužan trpiti, da se
te služnosti stegnu, u koliko to zahtjeva uzdržavanje sućnosti
šume i potrajnost šumskih užitaka. Odnosne predložene granice,
na koje bi se te služnosti svesti imale prihvaćene su uz neznatne
promjene. Te promjene sastoje se u tome, što odbor
predlaže neka se još odredi:


1. Da u žirovnim godinama ima prestati uživanje šumske
paše u šumskih dielovih, gdje se je žiru nadati i to čim počme
žir i bukvica padati;
2. Da bi se marva, koja u šumi noći, samo u onom slučaju,
kada i tako pastira imati mora, imala preko noći u zatvorenom
prostoru držati;
3. Da je sa služnošću steljarenja obterećeni vlastan, da
u slučaju, ako odtud ne prieti šumi nikakva pogibelj, može
ovlaštenikom namjesto stelje od granja doznačiti listinac (Bodenstreu).
Sto se tiče čuvanja šuma i namještenja posebnog lugarskog
osoblja, to se je većina šumskog odbora izjavila za to, da je
dovoljno, ako se u obće namještenje takovog osoblja traži. Privatnom
šumovlastniku imale bi se u tom pogledu ostaviti posve
slobodne ruke, te ne bi nipošto svrsi odgovaralo, kad bi se
obćinski lugari ovlastili, da vrše kaki nadzor u privatnih šumah.
Manjina šumskog odbora pako pridržala si je pravo, da u
glavnoj sjednici u smislu ministarskog programa posebni
predlog stavi.


Ostale točke ministerijalnog programa prihvatio je odbor
u cielosti.


Eazprava gospodarskog kongresa*.


Razprava o šumskom zakonu zauzela je bila u kongresu


V


dva pravca. Cisto šumarski ili konservativni
pravac , kojega zastupahu članovi kongresa stališa šumar


* Eazprava kongresa priobćena je ovdje samo u kratkim crtama, obširnije
vidi u napred spomenutom listu strana 60—73.