DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1899 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 133 —


stanovite vrsti uzgoja, obliodnje, prihoda i t. d. Šumski odbor
našao se je s toga ponukanim, da po ministarstvu glede gospodarenja
sa privatnim sumarni postavljene točke, na ime:
da je šumovlastnik dužan, da kod primjerene veličine šumskog
posjeda postavi nuždno osposobljeno šumsko osoblje; da mu se
zabranuje šumu pustošiti; da ima nove sječine u 6 godina opet
pošumiti; da mora tražiti dozvolu za pretvorbu šumskog tla u
drugu vrst gojitbe; da se šume pod zabrauu staviti imaju, u
koliko je to doista neobhodno nuždno, s javnih obzira i pogledom
na narodno-gospodarstvenu važnost šuma u c elosti
prihvati.


Odbor drži ipak, da se po ministarstvu predložena kuratela
obdina nad opustošenim šumama, kao i pravo i dužnost
obćina za prijavu takovog opustošenja i t. d. ne bi imali izreći,
već bi bilo dovoljno, odrediti; da je svatko vlastan takovu prijavu
učiniti.


Načelo, da se dioba obćinskih šuma ne smije u pravilu
dozvoliti, i da se u obće svaka dioba šuma ima učiniti ovisnom
0 privoli dotične oblasti, priznato je po odboru kao neobhodno
nuždno.


Sto se tiče šumsko-redarstvenih odredaba, to šumski odbor
misli, da bi se u šumskom zakonu imali svakako poimence i
što podpunije navesti svi zabranjeni napadaji i oštećenja šumskog
vlastničtva, kao i odnosne kazne, da se time malo po malo i
u nižim slojevima izprave dosadanji pojmovi o šumskom vlastničtvu,
te ovi priuče poštivati i priznavati ga.


Obzirom na šumske služnosti polazilo je ministarstvo sa
stanovišta, da su šumsko-redarstvene odredbe nuždne samo
glede onih služnosti, koje se ne mogu posvuda od kupiti, a to
su samo služnost šumske paše i sabiranja stelje. U odboru izražene
su s jedne strane dvojbe o tome, da bi se odkup svih
osim spomenutih služnosti provesti mogao, a s druge strane
čuli su se glasovi, koji traže, da se sve šumske služnosti, dakle
i paša i steljarenje, bezuvjetno odkupiti imaju. Nu usuprot
tomu zaključeno je, neka se prema predlogu ministarstva u